Ludvík Eger: Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn

pátek 5. března 2010 · 1 komentářů

Příspěvek prezentuje studii zaměřenou na kvalitu pracovního života a komunikaci ve vybraných základních školách v ČR. Navazuje na již publikované výstupy a vrací se k problematice po deseti letech v době vrcholící kurikulární reformy.


Autor v úvodu píše: „Již v době pilotáže RVP se ukazovalo, že mnohé problémy v praxi škol souvisí s řízením a motivováním lidí ve školách a s nejednoduchou potřebnou změnou kultury školy. Management škol, při všech myslitelných rozdílných podmínkách, které na jednotlivých školách existují, byl úspěšnější tam, kde se při řízení této velké změny soustředil na klíčový faktor – na lidi, především na učitelský sbor své školy. Za klíčové záležitosti je možné považovat řízení změny a podporu komunikace s veřejností.“

Příspěvek byl uveřejněn v časopisu Technológia vzdelavania č. 10/2009. Celý text najdete ZDE.