Výzkum: pedagogy práce naplňuje i přes velký stres

středa 4. května 2016 · 0 komentářů

V dnešní době je téma týkající se stresu a syndromu vyhoření velmi frekventované. Vysoce postavení pracovníci firem kolabují – zdravotně, psychicky a někdy dokonce i „hoří“, tedy jsou postiženi syndromem vyhoření. Jak je tomu ve školství?

Co pedagogové a stres? Tuto otázku si položil Ing. Přemysl Doležal, který zrealizoval dotazníkové šetření zaměřené na stres mezi pedagogickými pracovníky. Výzkum probíhal od ledna do března 2016 a celkově se do něj zapojilo 2009 pedagogických pracovníků z celé České republiky.


Jak to dopadlo?

– oslovené pedagogy jejich práce naplňuje (93 %) a chtějí se věnovat pedagogické profesi i v budoucnu (81 %)

– oslovení pedagogové se domnívají, že jsou velmi často v práci vystaveni stresu (89 %)

– tento stres má subjektivně negativní dopad na jejich pracovní výkonnost (76 %)

– nejvíce stresující faktory jsou:
– odpovědnost za zdraví a bezpečnost žáků
– nadměrná administrativa
– chování žáků

– negativní dopad stresu na své zdraví vnímá více než polovina oslovených pedagogů (69 %), především na fyzické úrovni (47 %)

– jako kompenzaci stresu pedagogové nejčastěji využívají
– aktivní pohyb
– četbu knih, poslech hudby, sledování filmů
– aktivity s rodinou

– obavy ze syndromu vyhoření má více než polovina oslovených pedagogů (54 %)

– v případě dlouhodobě trvajícího stresu by vyhledalo odborníka-psychologa 58 % oslovených pedagogů

– školský systém aktuálně nenabízí dostatek aktivit pro pedagogy v rámci prevence stresu a kompenzace pracovní zátěže (84 %)


Grafy si můžete stáhnout ZDE.