Jaroslav Nádvorník: Trojka báťušky Davida

úterý 12. října 2010 · 1 komentářů

Přebujelá byrokracie je jako zkažená voda. Jste-li v nouzi, pijete i ji. Máte-li dostatek čerstvé, ani byste si v ní boty neumyli. Obdobné to je s jejím průvodním jevem, s papírováním. Ve svobodně a smysluplně řízeném školství se nějaký ten formulář nebo výkaz vyplní dokonce s porozuměním. S nástupem současného středočeského hejtmana získali žáci tohoto kraje možnost cestovat do a ze školy zdarma, pokud přitom nepřekročí hranice kraje. Co z toho postupně vzešlo pro školy?

Důsledkem populismu je díra v rozpočtu kraje odhadovaná údajně na 60 milionů. Úřad se ji snažil zacelit například odebráním pracně našetřených fondů jím zřizovaných škol. Kdo si během let našetřil dva tři miliony na výměnu oken, měl prostě smůlu. Fondy se vydrancovaly na sanaci jízdného, ale i to se ukázalo jako nedostatečné. Čím tedy látat dál?

V tomto školním roce přišli tedy se změnou, která se dotkne jak škol, tak příjemců toho požitku. Protože se jízdné, jak se uvádí ve vysvětlujícím dopise zaslaném začátkem září školám, zneužívalo řidiči autobusů a rodiči, je třeba pro udržení tohoto výdobytku udělat pár změn. Mimochodem, být autobusákem, kroužím ve volných chvílích se zmáčknutým klaksonem okolo úřadu Kraje na Smíchově a projetou naftu platím ze svého. Jedná se totiž o nepodložené nařčení ze zlodějiny celé profesní skupiny.

Jak zneužívali dobrodiní jízdného rodiče? Třeba dotovanými jízdami žáků na fotbalové tréninky. Jeden váhá, jestli se jedná o klasickou ukázku propagandy, která potřebuje prosazený nesmysl zdůvodnit selháním někoho jiného, nebo opravdu k podvodům v masivní míře docházelo. Pokud ano, ukazuje se, že předvolební slib byl špatně spočítaný a v reálném životě prostě neuhlídatelný. Ale od toho předvolební sliby jsou. Jenže důsledek změn ponese nejen rodič resp. student coby příjemce podpory. Těm se proplacení jízdného pořádně zkomplikuje. Nově jsou do téhle spanilé jízdy trojky báťušky Davida vtaženy školy, které doplatí na gubernátorské rozmáchnutí.

Jízdné si žáci budou hradit sami a po skončení pololetí jim bude zpětně proplaceno na základě avíza, že si žádost podají, a na základě této žádosti. Na žádost jim škola potvrdí dny, kdy žák byl přítomen ve škole (v pokynu se dokonce hovořilo o vytváření jakýchsi numismatických jízdenkových alb, od kterých bylo později upuštěno). Samozřejmě se neřeší, jestli student pilně studoval nebo po zapsání docházky vykročil do luk kouřit jointa.

Učitelé i na školách, které kraj nezřizuje, budou téhle milé úřední zvlčilosti sloužit. Třeba na základkách. Kdo by si troufnul odmítnout, když možná na vedlejší škole úřední šiml už pilně řehtá a zakládá šanony na formuláře? Učitelé budou zkrátka méně učit, protože budou muset kontrolovat u nemalého procenta dojíždějících žáků jakési výkazy škole nepotřebné. Ředitelé škol budou méně řídit, protože místo hodin strávených na hospitacích budou kontrolovat třídní učitele, jestli opravdu dobře zkontrolovali skutečnosti uvedené žáky.

Vkrádá se dojem, že důvodem téhle mašinérie není náprava nefungujícího, ale ztížení a znepříjemnění žádosti o proplácení. Tolik žáků si žádost nepodá a náklady budou menší.
 

Netěsnícími okny školy vesele uniká teplo. Její ředitel si v téhle situaci už ani náhodou nebude vytvářet fond oprav. Bůhví, kde by skončil. Kolik peněz teď zcela neobrazně vyletí okny u jedné školy? Kolik okny více škol?

Eva Stejskalová: Na Vsetíně zahájil činnost Klub nadaných dětí

· 0 komentářů

Klub pro nadané děti funguje už i na Vsetíně. Díky dotaci města jej zřídila česká pobočka sdružující vysoce nadprůměrně inteligentní lidi Mensa ČR ve spolupráci se základní školou v Rokytnici. V klubu jsou v současné době zapsány dvě desítky dětí z celého města, které prošly během uplynulých měsíců testováním IQ a dosáhly hodnoty vyšší než 120.

Členové klubu tak budou každých čtrnáct dnů rozvíjet své obzory prostřednictvím zajímavých her, návštěv nejrůznějších vědeckých pracovišť, exkurzí, muzeí nebo přednášek z oblasti přírodních věd, historie a dalších oborů. „Naším cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí už v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšíření obzorů,“ vysvětlil snahu Mensy její předseda Tomáš Blumenstein, který se zahajovací schůzky také zúčastnil. Pro tyto nadané děti má však podle jeho slov vytvoření klubu i sociální dopad. „Tyto děti mají často problém najít si ve svém okolí kamarády, tady se seznámí s podobnými vrstevníky, což má na jejich sociální rozvoj pozitivní vliv,“ vysvětluje.

Vsetínský klub pro nadané děti je již sedmý v České republice, který Mensa otevřela, nicméně první ve Zlínském kraji. „Tyto kluby fungují v Brně, Frýdku-Místku, Liberci, Domažlicích, Ústí nad Labem a Frenštátě a brzy budeme otevírat v Prostějově,“ vyjmenoval města, v nichž mají nadané děti možnost takto rozvíjet svůj intelekt Blumenstein. Mensa však podle jeho slov oslovuje i další města. „Určitě bychom chtěli tuto aktivitu rozšiřovat dále, ale stojí nás často hodně úsilí přesvědčit vedení města o potřebnosti tohoto klubu. A bez finanční pomoci a podpory města to realizovat nejde,“ dodal.

Členové klubu se budou scházet každou druhou středu, vždy od 14 do 16:30 hodin. „Do dnešního dne bylo do klubu zapsáno celkem 23 dětí. Jelikož jeho kapacita není zcela využita, případní zájemci z řad vsetínských občanů, ale i z okolních obcí se mohou o členství v klubu nadále ucházet v kanceláři naší školy,“ informoval ředitel základní školy v Rokytnici Petr Chytil s tím, že jedinou podmínkou pro vstup do klubu je IQ vyšší než 120. Podle statistik Mensy splnilo tuto podmínku v rokytnické škole 45 z 98 testovaných žáků.

Představitelé Vsetína tuto aktivitu vítají. „Dobře víme, že poptávka po rozvíjení nadaných dětí u nás je a díky této službě dostanou také rodiče informace, jak s těmito dětmi pracovat. Zřízení klubu pozitivně vnímají i ředitelé škol a pedagogové,“ uvedla již před časem vsetínská místostarostka Iveta Táborská, která také přišla na zahajovací schůzku popřát dětem i jejich rodičům mnoho nových poznatků.