Ivo Strejček: Procitněme aneb tři alarmující poznámky k českému školství

pondělí 29. ledna 2024 · 0 komentářů

Blíží se pololetí školního roku 2023–24 a žáci i studenti základních a středních škol budou dostávat vysvědčení. Zřejmě i v tomto kontextu se v posledních dnech objevila celá řada informací souvisejících s aktuálním stavem českého vzdělávání i návrhy, jak neradostná data „napravit“. Všimněme si některých.