Radim Šíp: Proč školství a jeho aktéři selhávají?

sobota 10. října 2020 · 0 komentářů

Proč reformy školství jsou často neúspěšné? Proč je prostředí škol v podstatě toxické a systémově brání procesu vzdělávání? Proč přes upřímnou snahu osvícených ředitelů a učitelů změnit tvář školy nedochází k její faktické transformaci?