Anna Hogenová: Dobrý učitel je dílem milosti. Dává dětem pocítit vroucnost a přijetí

čtvrtek 1. července 2021 · 0 komentářů

Český filozof Jan Patočka píše ve svém díle Péče o duši I., že „dobrý učitel je dílem milosti“. A má pravdu. Děti je třeba otvírat k nim samým, naslouchat jim bedlivě, jen tak je učitel „dílem milosti“.

Přejeme to všem dětem, rodičům i učitelům samotným navzájem zažít o letošních prázdninách.