Pedagogové mezi šachisty, kolik vás v ČR je?

pátek 26. ledna 2018 · 1 komentářů

„Šachy do škol“ je projekt, který vznikl za podpory Šachového svazu ČR již v roce 2013. Je do něj zapojeno 143 škol, které využívají dobře propracovaný systém podpory výuky královské hry.

Navyšování počtu dětí, které se od útlého věku mohou seznámit během své školní docházky s šachem, je pro nás jednou z priorit, protože do budoucna významně ovlivní rozšiřování členské základny a počtu aktivních hráčů. Klasické školní šachové kroužky se věnují dětem, které samy projeví svůj zájem nebo které do kroužku přihlásí rodiče (často sami šachisté). Přemýšlíme, jak šachy představit jako atraktivní, užitečnou a zábavnou činnost i dětem mimo kroužky, tedy během přestávek ve vyučování či v odpoledních družinách.

Členská základna je jednou z nejsilnějších stránek ŠSČR, a proto bychom toho chtěli využít. Mezi aktivními hráči je určitě řada učitelů a učitelek, kteří již nyní (aniž by se oficiálně zapojili do projektu Šdš) propagují na školách, kde působí, nějakým způsobem šachovou hru. Může se jednat třeba i o velmi nepravidelné počiny vyplývající spíše z osobního nadšení ze hry než o oficiální evidovanou činnost. Občasné zadání úlohy s šachovou tématikou do výuky, upozorňování na důležité šachové události, zřízení volně dostupného šachového koutku ve studovně, podpora aktivních šachistů –žáků/studentů, organizování školních týmů, doprovody na školní šachové turnaje apod. Ne každý nadšený šachista–pedagog má čas věnovat se pravidelnému vedení kroužku, a přesto může a má prostor alespoň pro minimální upoutání pozornosti jemu svěřených dětí k šachové hře.

Velmi nás zajímá, kolik takových učitelů a učitelek vlastně je. Pokud budeme znát jejich alespoň přibližný počet, případně rozložení jejich počtů na jednotlivých stupních českého vzdělávacího systému, můžeme vhodně zvolit účinnou strategii a nabídnout pomoc, která tyto pedagogy v jejich snaze podpoří. Může to být např. poskytnutí vhodného prostoru pro sdílení vzájemných zkušeností (reálného či virtuálního), zasílání různých propagačních materiálů, pomoc s obstaráním/zapůjčením hracího materiálu, cenné rady při pořádání menších motivačních školních turnajů, kontakty na nejbližší šachové oddíly apod.

Nakonec právě sami pedagogové pro nás mohou být tím nejlepším zdrojem informací a námětů pro další rozvíjení projektu „Šachy do škol“.

Tímto článkem bychom chtěli vyzvat učitele a učitelky mateřských, základních i středních škol (příp. studenty učitelských oborů), kteří jsou buď aktivními hráči nebo kteří prostě jen mají hodně rádi šachy a uvědomují si jejich vzdělávací potenciál, aby se nám přihlásili. Jedná se o čistě nezávazný průzkum aktuálního stavu, nebudeme nikoho v budoucnu obtěžovat spamem, nutit k žádné činnosti navíc či zatěžovat byrokracií.

Budeme i rádi za všechny vaše náměty, jak bychom vás mohli podpořit.

Neptejte se, co pro vás ŠSČR může udělat, prostě nám rovnou napište, co by vám nejvíce pomohlo. Zajímá nás to.

Pedagogové mezi šachisty, kolik vás v ČR je?