Pracovní listy z Portálu – pomoc pro mateřské školy

sobota 29. října 2016 · 0 komentářů

Nakladatelství Portál vydává pracovní sešity a knížky, kterou jsou určeny k podpoře výuky psaní, čtení, logopedie, osobního rozvoje a dalších aktivit dětí předškolního a mladšího školního věku.

Abychom vám tyto sešity a knihy přiblížili, přicházíme s ukázkami z jednotlivých titulů, které si můžete vytisknout a použít pro svou potřebu.

Pracovní listy najdete na našem e-shopu obchod.portal.cz v sekci Bonusy pro vás
nebo u jednotlivých knih v sekci Další informace, zobrazí se vám listy, které po rozkliknutí jednoduše vytisknete. Každý list je uveden samostatně, takže odpadá zbytečný tisk.

Budeme rádi, když tuto službu budete využívat a pracovní listy vám pomohou ve vaší náročné práci. Děkujeme za zájem o naši literaturu a přejeme hodně úspěchů.

nakladatelství Portál


Seznam pracovních listů

Celkový rozvoj
ŠPL 1 Celkový rozvoj
ŠPL 8 Rozvoj logického myšlení
ŠPL 2 Obrázky, geometrické tvary
ŠPL 12 Dopravní výchova
ŠPL 13 Zábavné cvičení, hravá abeceda a poznávání světa
ŠPL 18 Rozlišování geometrických tvarů
ŠPL 20 Rozvoj myšlení a řeči, výtvarné a pohybové hry, grafomotorika
ŠPL 22 Celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy
ŠPL 24 Do přírody za zvířátky

Grafomotorika a kreslení
ŠPL 3 Dokreslování, uvolňovací cviky
ŠPL 5 Grafomotorická cvičení
ŠPL 9 Grafomotorika a kreslení
ŠPL 11 Grafomotorická cvičení
ŠPL 14 Grafomotorická cvičení
ŠPL 17 Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami
ŠPL 19 Rozvoj jemné motoriky
ŠPL 21 Grafomotorické pohádky
Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Dokreslovačky
Tvůj život v komiksu

Logopedie a řeč
ŠPL 4 Rozvoj myšlení a řeči
ŠPL 6 Logopedická cvičení
ŠPL 7 Logopedická cvičení
ŠPL 10 Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
ŠPL 15 Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov
ŠPL 23 Rozvoj slovní zásoby
Mluv se mnou
Kdo tady má tykadla – T, D, N, L
Co to tady cinká?
Jak si hraje obr s blechou

Čtení
Když dětem nejde čtení 1
Když dětem nejde čtení 2
Když dětem nejde čtení 3
Víš, co čteš?
Cvičení pro rozvoj čtení
Čtu a vím o čem

Počítání
Počítej a lušti
Počítáme s vitamíny

Angličtina
Anglicko-české doplňovačky

Etika
Zázračná proměna opičky Pepiny

Vyrábíme
Vyrábíme s dětmi

Historie
Po stopách Karla IV.

Ostatní
Motivační tříminutovky
Malý kouzelník