Jeden svět na školách vyhlašuje studentskou literární soutěž

středa 12. ledna 2011 · 0 komentářů

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vyhlašuje jubilejní 10. ročník studentské literární soutěže, pro letošní rok s názvem: „Zítra odcházíme“. Studenti ve věku od 15 do 20 let mohou psát své reportáže, eseje a rozhovory na téma Emigrace a život v exilu.


Uzávěrka soutěže je 7. února 2011, vítězné práce budou oceněny 5 000,- Kč (1. místo), 3 000,- Kč (2. místo) a 2 000,- Kč (3. místo). Výsledky budou vyhlášeny v březnu 2011 během 13. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Studentská literární soutěž je jednou z aktivit projektu Příběhy bezpráví.

Více informací o soutěži naleznete ZDE, o projektu Příběhy bezpráví pak ZDE.


O programu Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Mnohaleté zkušenosti programu ukazují, že právě audiovizuální materiály mají mimořádný potenciál k oslovení žáků základních a středních škol.


Výukové sady programu využívají pedagogové na více než 2800 základních a středních školách v ČR. Program se již několik let realizuje i v zahraničí (na Slovensku, v Polsku, Estonsku, Rumunsku, Švédsku, Německu, Libanonu aj.). Více informací o programu naleznete ZDE

 

Kontakty

Karel Strachota
ředitel projektu Jeden svět na školách
tel.: +420 777 787 930
e-mail: karel.strachota@jedensvet.cz

Eva Šťásková
koordinátorka projektu Příběhy bezpráví
tel.: +420 603 515 692 nebo +420 226 200 416
e-mail: eva.staskova@jedensvet.cz

Martin Chvál: Co jsme pro Vás připravili v projektu Cesta ke kvalitě

· 0 komentářů

Dopis ředitelům a učitelům o nových autoevaluačních nástrojích, které byly zveřejněny v posledních měsících na webu projektu k použití zdarma.


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom Vás informovali o novinkách a důležitých výstupech projektu Cesta ke kvalitě, které pro Vás jistě budou užitečné a které průběžně doplňujeme na webu projektu www.nuov.cz/ae.

V posledních dnech roku 2010 bylo na školy distribuováno 3. číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě. Toto číslo bulletinu se zabývá přístupy ke zjišťování informací a k volbě evaluačních nástrojů, metod a technik. Bulletin je již zveřejněn v elektronické podobě na webu projektu ZDE.

Jistě jste si zvykli na pravidelné informace o nově zveřejněných evaluačních nástrojích, které jsou zdarma k použití. Portál evaluačních nástrojů (www.evaluacninastroje.cz) umožňuje u zveřejněných nástrojů po jejich vyplnění automatické zpracování dat a poskytuje škole u každého nástroje zprávu, s kterou může škola pracovat v rámci vlastního hodnocení školy. S ukázkami dotazníků a zpráv se školy mohou seznámit v menu „Dokumenty“ portálu evaluačních nástrojů.

V říjnu 2010 byl zveřejněn evaluační nástroj Učíme děti učit se. Hospitační formulář je zaměřen na zhodnocování jedné z nejdůležitějších funkcí výuky – podporu žáků v jejich dovednosti učit se, aby se učili rádi a efektivně. Nástroj je použitelný pro evaluaci výuky především na 2. stupni základní školy (nižších ročnících gymnázia) a na školách středních všech druhů a typů. Pozorovateli a posuzovateli výuky mohou být jak členové vedení školy, tak učitelé-kolegové ze školy.

V listopadu 2010 byl zveřejněn evaluační nástroj Zapojení ICT v životě školy – Profil Škola21. Nástroj na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy. Nesoustředí se pouze na technické parametry, zabývá se hlavně tím, jak technologie skutečně ovlivňují výukový proces. Současně jej lze využít k plánování budoucího vývoje školy a následné kontrole dosažení vytyčených cílů.


V prosinci byl uveřejněn evaluační nástroj Analýza internetové prezentace školy. Evaluační nástroj nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek školy především z hlediska obsahového a formálního. Závěry získané z dotazníku nemají být ani tak „definitivním“ a „nestranným“ posouzením, ale mnohem více zdrojem podnětů k zamyšlení nad podobou a funkčností webu školy jako prostředku komunikace. Nástroj mohou využít základní a střední školy všech typů.

Dále uveřejňujeme nástroj Ankety pro
rodiče. Cílem ankety může být zjištění názoru rodičů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná rodičům. Budou zde připojena i doporučení pro případ, kdy by chtěla škola využít otázky jednorázově ve větším rozsahu a vytvořit z nich dotazník pro rodiče.

V případě dotazů k portálu a k evaluačním nástrojům se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov.cz). V případě problémů s registrací školy kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail.com).

Věříme, že se nám daří poskytovat školám metodickou podporu k vlastnímu hodnocení školy, a děkujeme za Vaše ohlasy.

Přejeme mnoho úspěchů v novém roce Vám i Vašim žákům.

S pozdravem

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
hlavní manažer projektu Cesta ke kvalitě
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

e-mail: martin.chval@nuov.cz
tel.: 274 022 413