Pavla Petrů-Kicková: Poznáváme, hýbeme se a tvoříme s dětmi od dvou let ve školce

sobota 4. února 2017 · 0 komentářů

Kniha Pavly Petrů-Kickové je určena učitelům a učitelkám v mateřských školách a nabízí jim pomoc pro práci s dětmi od dvou do tří let.

S takto malými dětmi se učitelky v mateřské škole nyní setkávají stále častěji a od roku 2020 se s nimi budou setkávat již standardně. Přitom ale až donedávna chyběla literatura, ze které by pedagogové mohli získat ať už teoretické znalosti o tom, co péče o takto malé děti vyžaduje, tak praktické tipy a nápady na práci s nimi. Právě to přináší naše nová publikace.

Kniha popisuje faktická úskalí, na která mohou učitelky při práci s dvouletými dětmi narazit. Má část teoretickou i praktickou: teoretický úvod seznamuje např. věkovými zvláštnostmi takto malých dětí, aby učitelky získaly znalosti o jejich fyziognomickém, pohybovém a rozumovém vývoji, sebeuvědomování a výchovně vzdělávacích potřebách.

Druhá, praktická část nabízí rozmanité příklady denních činností, kterým se s dětmi lze věnovat. Ve třech kapitolách se postupně zaměřuje na rozvoj poznávání, rozvoj nejrůznějších schopností, ať už jsou to pohybové schopnosti, seznamování s vodou a sněhem, otužování nebo různé hry, a konečně rozvoji keativity, především na poli hudebním, výtvarném a mediálním.

Kniha koresponduje se stávajícím kurikulárním dokumentem PVP PV, aktivity jsou „šity na míru“ dětem nízkého věku a odpovídají možnostem českých mateřských škol.

Mgr. Pavla Petrů-Kicková je dlouholetou učitelkou a v současné době ředitelkou mateřské školy. Publikuje v řadě odborných pedagogických časopisů a je členkou redakční rady časopisu Informatorium 3-8.

Podrobnosti a ukázky najdete ZDE. Knihu si můžete objednat též ZDE.

Další kniha k tématu: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ od Hany Splavcové a Jany Kropáčkové.