15. 5. 2014 Konference Úspěch pro každého žáka

sobota 12. dubna 2014 · 0 komentářů

Vzájemně se učíme podporovat učitele, aby každý žák zažíval úspěch.

Srdečně Vás zveme na společnou konferenci.

Pořadatelé: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s., Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., EDUin, o. p. s., Centrum současného umění DOX a MŠMT.

Zaměření a cíle konference: Spojuje nás přání, aby každý žák zažíval při učení maximální úspěch. A víme, že největší vliv na učební úspěchy žáků ve škole má učitel. Účinná podpora učitelů je tedy hlavní cesta, jak pomáhat dětem ve školách.

Pojďme se společně učit podporovat učitele tak, aby to mělo pozitivní dopad na úspěch každého žáka i na atmosféru ve škole. Sdílejme konkrétní slibné příklady z praxe a diskutujme o nich.

A zkusme tentokrát nezůstat pouze u konference. Nastartujme dlouhodobou „učící se koalici“ partnerů na různých úrovních vzdělávacího systému.

Místo a čas konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, od 9.30 do 16.00 hodin.

Registrace nutná na www.ucimekvalitne.cz, kde najdete i program a anotace jednotlivých prezentací.

Registrace bude otevřena do 5. května 2014 nebo do naplnění kapacity ZDE.

Co nového přibylo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v únoru?

· 0 komentářů

Vyberte si z odborných článků a z pestré palety nových knih z pedagogiky, psychologie a dalších společenskovědních oborů nebo z literatury pro děti a mládež. Tematická rešerše je věnována ekonomice školství za rok 2013.


Novinky za únor 2014

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše: Ekonomika školství v ČR – za rok 2013