Oldřich Matoušek a kolektiv: Strategie a postupy v sociální práci

sobota 22. října 2022 · 0 komentářů

Kniha přináší ucelený přehled oborových přístupů užívaných v současné sociální práci. Jejich praktická aplikace je pak dokumentována na názorných kazuistikách, jednotlivá hesla jsou logicky členěna do tematických oddílů.