Proč se na učitelství hlásí tolik žen?

čtvrtek 7. září 2017 · 0 komentářů

Převaha žen mezi pedagogy je známým a dlouhodobým fenoménem. V některých zemích vyvolává obavy, zda takový nepoměr a z něj vyplývající nedostatek vzorových rolí nesouvisí s klesajícími studijními výsledky mladých chlapců. OECD Education blog se zamýšlí nad příčinami.

Zdroj: Scio 17. 3. 2017

Podle posledního přehledu indikátorů ve vzdělávání stoupl poměr žen ve školství v průměru zemí OECD z 61 % v roce 2005 na 65 % v roce 2010 a dále na 68 % v roce 2014. V primárním vzdělávání je převaha učitelek výraznější (82 %) než v sekundárním (63 %). A nepoměr se bude dále prohlubovat, alespoň podle věkové distribuce obou pohlaví. Mezi pedagogy do 30 let je na druhém stupni 70 % žen, zatímco v kategorii 50 plus jich je jen 65 %. Tento trend lze pozorovat ve 22 z 35 zemí s dostupnými daty.

Učitelky ovšem zůstávají ve spodních liniích vzdělávání a na pozicích s nižší možností určovat směr školy – jen 45 % ředitelských míst zastávají ženy, přestože jich je mezi učiteli, ze kterých se ředitelé vybírají, převaha. Ženy méně učí přírodovědné obory, matematiku nebo technologie a je jich nižší poměr v terciárním vzdělávání.

Proč se tedy chce stále více žen než mužů stát učitelem? Genderový nepoměr je vedle vědomých a strategických rozhodnutí žen také výsledkem kondice pracovního trhu, sociálních norem a vysílaných kulturních zpráv. V některých zemích koresponduje rostoucí poměr zaměstnaných žen s rostoucí potřebou kvalifikovaných sil rozšiřujícího se školství. Ve státech, kde je poměr zaměstnaných žen nižší, jako např. v Japonsku, je i genderová nerovnost mezi pedagogy méně výrazná. Učitelství evokuje povolání obdobné mateřství a navíc umožňuje lepší sladění pracovního a rodinného života, což se zdá oslovuje více žen.

Méně známým důvodem je ale skutečnost, že pro ženy je učitelský plat výhodnější než pro muže ve srovnání s ostatními profesemi vyžadujícími vysokoškolský titul. Zatímco učitelé si v průměru přijdou na 71 % platu mužských kolegů v jiných odvětvích, u žen je to 90 %. I když na veřejných školách dostávají učitelé i učitelky za stejnou práci většinou stejné platy, v jiných odvětvích je rozdíl markantnější, a ženám se tak víc vyplatí se věnovat výuce.

Z grafu z roku 2016 (viz zdrojový článek) vyplývá, že v České republice je poměr jiný – učitelé dosáhnou jen na 50 % platu jiných vysokoškoláků, učitelky si vydělají 70 % platu všech vysokoškolaček. Nejlépe jsou na tom lucemburští kantoři, protože pedagožky zde vydělávají průměrně o 20 % více než jiné vysokoškolačky, muži mají platy srovnatelné s jinými obory.

Původní zdroj.