Známkování nevypovídá o skutečném pokroku žáků, potvrdila studie CERGE-EI

úterý 13. září 2022 · 1 komentářů

Klasifikace žáků se stejnými akademickými výsledky v testech se mezi školami liší o celý klasifikační stupeň, zjistili výzkumníci CERGE – EI v šetření, které se zaměřilo na objektivitu a přínosy používání známek při hodnocení ve školách. Studii Rozdíly v přísnosti známkování žáků publikoval Think tank IDEA.