Lucie Fialová: Jak poznáte školu, která vaše dítě respektuje

středa 8. dubna 2020 · 0 komentářů

Poznámky, černé puntíky, za trest na chodbu, na záchod jen o přestávce. Jestli tohle není to, co byste si pro své dítě představovali, budete asi hledat spíš školu, která své žáky respektuje.

Zdroj: Rodiče vítáni 26. 9. 2017Jak ji poznáte?


1. Školní řád, který staví práva žáků nad jejich povinnosti

Vztah školy k žákům poodhalí už letmý pohled do školního řádu: vyjmenovává jen povinnosti, nebo žákům přiznává i nějaká práva? Právo na vlastní názor, na svobodu projevu nebo právo založit samosprávný orgán žáků a studentů (např. školní parlament) by měly být u respektující školy samozřejmostí.


2. Pravidla pro fungování ve třídě spoluvytvářejí děti

Najdete je napsaná na stěně nebo na dveřích od třídy, dobrým znamením je dětský rukopis.


3. Respekt k tělesným potřebám

Děti mohou během vyučování volně pít a mohou si kdykoli dojít na záchod nebo vstát z lavice a protáhnout se.


4. Prostor pro relaxaci nebo vybití energie

Tahle položka může záviset na finanční situaci školy, ale v nějaké formě je jistě možná všude. Vstřícným krokem je alespoň gauč na chodbě školy, část třídy nebo chodby s koberci nebo třeba ping-pongový stůl.


5. Prostor, kde se mohou žáci vyjadřovat po svém

Nástěnka, kde mohou bez cenzury zveřejnit svůj inzerát, nabídku nebo nápad. Dobrým znamením také je, když škola využívá k výzdobě výtvorů svých žáků.


6. Veřejně přístupné dokumenty

Výroční zpráva, vzdělávací program, školní řád nebo inspekční zprávy by sice každá škola měla mít na svém webu, ale působí dobře, když je vyvěsí i na chodbě. Drobný detail, který celý obraz ještě vylepší: dokumenty nejsou za sklem ani přivázáné – škola důvěřuje svým žákům, že je neodnesou ani nezničí.


7. Zájem o názory žáků

Škola má žákovský parlament, který rozhoduje o důležitých záležitostech, a i během výuky je prostor pro to, aby žáci vyjádřili své názory – třeba během takzvaného ranního kruhu.


8. Otevřená komunikace s rodiči i se žáky

Učitelé nespoléhají jen na třídní schůzky, ale komunikují s rodiči vždy, když je potřeba. Raději než „o dítěti bez dítěte“ poskytují zpětnou vazbu v takzvané tripartitě neboli schůzkách v trojúhelníku rodič – učitel – dítě. Učitele také zajímá, co si o svém výkonu myslí sám žák – vede ho tak ke schopnosti sebehodnocení, které posiluje zdravou nezávislost na mínění ostatních.


9. Děti mají možnost podílet se na obsahu výuky

Mohou nabídnout, že zpestří hudební výuku tím, že zahrají na kytaru, nebo že si místo tělocviku zahrají na taneční soutěž Star Dance.


10. Otevřené dveře

Drobné detaily, které mají velký význam: dveře do ředitelny nebo do sborovny se zavírají jen ve chvíli, kdy za nimi probíhá důležité jednání. Jinak mají žáci možnost kdykoli vstoupit v případě, že něco potřebují.


Podívejte se na video z cyklu Vši ve škole o tom, jak poznat školu, která vaše dítě respektuje