Digitální inteligence

středa 1. února 2017 · 0 komentářů

Dopad technologií se stále zvyšuje. Odborníci odhadují, že do deseti let bude k internetu připojeno 90 % celé světové populace. Děti s technologiemi začínají v čím dál mladším věku a tráví s nimi čím dál víc času.

Zdroj: Scio 28. 7. 2016

Co děti na internetu dělají, s kým tam komunikují i jak dlouho se na síti denně pohybují, ovlivňuje jejich celkový vývoj. Internet je studnicí učení a zábavy, je ale také plný nástrah, jakými jsou kyberšikana, radikalizace nebo únik osobních dat. Online ochrana dětí za vývojem internetového prostředí zaostává, a navíc zde existuje generační technologická propast – dospělí se na síti chovají jinak než děti, což vede jednak k rozdílnému náhledu na to, co je a není vhodné online chování, a jednak k tomu, že rodiče a učitelé nemusí umět dětem v otázkách bezpečnosti internetu správně poradit.

Internetový server Světového ekonomického fóra proto ve svém článku radí vybavit děti digitální inteligencí, tedy DQ – takovými sociálními, emocionálními a kognitivními dovednostmi, které jedinci umožňují čelit výzvám digitálního věku.

DQ se skládá z osmi složek:

1. digitální identita, tj. schopnost vytvořit a ovládat své online já a jeho pověst,

2. využívání technologií, včetně schopnosti kontroly rovnováhy online a offline života,

3. digitální bezpečnost, tj. zvládnutí online hrozeb, jakou je např. kyberšikana, odolání nevhodnému obsahu a předcházení online rizikům,

4. digitální zabezpečení, tj. schopnost odhalit kyberhrozby jako hackování, podvody nebo malware a schopnost využívat správných bezpečnostních opatření,

5. digitální emoční inteligence, tj. empatie a budování kvalitních online vztahů,

6. digitální komunikace, tj. schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními s využitím technologií,

7. digitální gramotnost, tj. schopnost najít, vyhodnotit, použít, sdílet a vytvářet digitální obsah, stejně jako schopnost výpočetního myšlení,

8. digitální práva, tj. porozumění a prosazování osobnostních a dalších práv, včetně autorských, práva na soukromí, svobodu slova i práva na ochranu před nenávistnými projevy.

Všechny tyto kompetence by měly vycházet ze základních lidských hodnot – respektu, empatie a obezřetnosti. Kultivace digitální inteligence založená na lidských hodnotách je nezbytná pro to, aby děti technologie správně ovládaly, nikoli aby technologie ovládaly je.


Původní text.