Screening předškoláků

úterý 22. března 2022 · 0 komentářů

Dnešní článek se bude věnovat opět předškolákům. Nabídne dobrou praxi s přijetím dětí do 1. třídy na Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Pětidílný přípravný kurz Pět kroků do Smysluplné školy aneb Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstív rámci aktivity Škola nanečisto dokáže odhalit předškoláky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a včas jim pomoci. Účinně totiž diagnostikuje, pomáhá s adaptací a zvyšuje sebevědomí dětem, které se chystají do první třídy.