Marshall B. Rosenberg: Nenásilná komunikace. Řeč života

sobota 16. dubna 2022 · 0 komentářů

Řada lidí v naší společnosti byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, kladení požadavků a komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním a přerušení spojení.