Magdaléna Kapuciánová: Mladí badatelé objevují svět zvířat a rostlin už v předškolním věku

sobota 4. března 2017 · 0 komentářů

„Badatelna“ je unikátní projekt mateřské školy Semínko v Toulcově dvoře.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a zároveň byl financován z prostředků státního rozpočtu poskytnutých Státním fondem životního prostředí. Samotná školka měla v projektu rovněž finanční spoluúčast. Díky těmto finančním zdrojům se podařilo během roku 2015 vybudovat vnitřní učebnu a dovybavit venkovní prostor školky o nové didaktické prvky s cílem rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě již v předškolním věku.

Projekt umožňuje dětem přímé pozorování přírodních procesů a podporuje tak základní myšlenku mateřské školy Semínko, která je založena na výchově v přirozeném souznění s přírodou. V Semínku jsou děti vedeny pedagogy tak, aby získaly kladný vztah k přírodě a okolí, ve kterém žijí. Výuka probíhá především venku, a to za každého počasí, kde děti mají možnost pozorovat a zažívat, jak se příroda mění v průběhu ročních období.

Velkou výhodou školy je její umístění v přírodně bohatém a rozmanitém prostředí přírodní památky Meandry Botiče. Školka sídlí zároveň ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, kde se nachází mimo jiné i farma hospodářských zvířat. Učebna, která byla v rámci projektu nově vymalována reálnými motivy zvířat a dovybavena novými pomůckami, slouží dětem k výuce, ale i k volné hře a odpočinku. V učebně je soustředěn veškerý výukový materiál zacílený na poznávání přírody včetně odborné literatury. V rámci projektu byly zakoupeny knihy o zvířatech a rostlinách, přírodovědné atlasy a určovací klíče, pomůcky na přímé pozorování, jako jsou např. dalekohledy, lupy, binokulární lupy či zvětšovací kelímky, které nabízí pohled ve třech směrech. Pro šetrný odchyt živočichů na louce byly zakoupeny exhaustory a smýkačky. Pro pozorování života ve vodě byly pořízeny planktonky, mísy a lavory. Zakoupená sada vábniček umožňuje imitaci zpěvu 25 ptáků, např. skřivan, kachna, sýček, kukačka, kos, sýkorka modřinka, slavík, hrdlička, koroptev, vrabec domácí, drozd. V rámci projektu byly zakoupeny také výtvarné potřeby jako barvy, tužky, pastelky, křídy, štětce, papíry, modurit apod. a potřeby na odlévání stop zvířat. Součástí učebny je také na míru zhotovená skříň s úložnými prostory z různých druhů dřeva (podle vyřezaných lístků lze určit, o jaké dřevo se jedná).

Nové didaktické prvky jsou ve venkovním prostoru zahrady, zprostředkovávají dětem zkušenosti s větrem a sluncem jakožto zdroji obnovitelné energie.V rámci projektu byl nově zbudován také vodní prvek a herní prvek se šplhací sítí. Zahradu oživil „dutý kmen“, kterým se dá prolézat, a děti si na něj mohou rovněž zahrát pomocí paliček jako na xylofon. Po zahradě byla rozmístěna krmítka pro drobné ptactvo a umístěna veverčí budka.

Zahrada také umožňuje pěstování nejrůznějších rostlin a pozorování jejich růstu. Pro tyto účely je vybavena speciálními zahradními stolky pro pěstování a dostatkem osiva (zeleniny a bylinek). Díky na míru vyrobenému botanickému lisu je možné si vylisovat a uchovat části rostlin, ale i květinu jako celek.

Nově zakoupená technika (diktafon, fotoaparát, fotopast) umožňuje pořízení vlastních zvukových i vizuálních záznamů. Díky projektoru a plátnu je možné prezentovat proměny přírody v čase a přiblížit se některým dějům, které se odehrávají i mimo běžné pozorovací možnosti.

Školka se také chystá na zahradu nalákat více motýlů, pro které jsou už připravené domečky kombinující krmítko, místo pro odpočinek i zimní hibernaci. Součástí projektu je i výuková sada, která umožní pozorování vývojových fází motýlů. Vloni, na přelomu jara bylo ve školce z housenek odchováno 30 motýlů babočky bodlákové. Na svobodu je slavnostně vypustily děti, které odcházely do školy.

Mgr. Magdaléna Kapuciánová, ředitelka mateřské školy Semínko, Toulcův dvůr


____________

O mateřské škole Semínko

Mateřskou školu Semínko v areálu Toulcova dvora založila v roce 2003 Emilie Strejčková jako neziskovou organizaci, obecně prospěšnou společnost. Semínko je soukromou mateřskou školou s environmentálním vzdělávacím programem, zaručuje kvalitu a odbornost, je akreditovanou školkou, zapsanou v rejstříku MŠMT. Stavebními kameny výchovně-vzdělávacího programu jsou ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO), výchova k udržitelnému rozvoji (VUR) a zdravý životní styl. MŠ Semínko čítá cca 20 pracovníků. Kapacita školky je 61 dětí. Školka klade důraz na výchovu k udržitelnému rozvoji, děti tráví většinu času venku a jsou v kontaktu s přírodou a zvířaty na farmě. Za celou dobu působení prošlo školkou 485 dětí.

Školka získala jako první v Praze titul „Skutečně zdravá škola“, je zapojena do projektu „Zdraví na talíři“, v roce 2012 získala vyznamenání jako projekt „Dekády pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji“ pod záštitou UNESCO. Semínko spolupracovalo s Univerzitou Freiburg na pilotním projektu Lesní mateřská škola, dále s Univerzitou Leuphana z Lüneburgu a Univerzitou v Reykjavíku na Islandu. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a dalšími českými univerzitami, vyššími odbornými školami a vzdělávacími organizacemi. Školka je zakládajícím členem Asociace lesních mateřských škol. Také spolupracuje s OMEP (OrganisationMondialepourl´ÉducationPréscolaire), světovou organizací pro předškolní vzdělávání.

Více informací: www.msseminko.cz