Jaroslava Pachlová: Když drak opravdu létá

pátek 10. listopadu 2017 · 0 komentářů

Vlastnoručně vyrobené hračky mají pro žáky svoje kouzlo a přidanou hodnotu v rozvoji jemné motoriky a radosti z povedeného funkčního výrobku. Článek nabízí dva jednoduché náměty na výrobu papírových draků, které opravdu létají a nejsou jen podzimní dekorací.

V pracovních činnostech se mi osvědčilo využívat jednoduché náměty, které i ti nejmladší žáci dokáží zhotovit během jedné hodiny. Žáci vidí brzy výsledek a mohou si výrobek hned vyzkoušet. Výborné je, pokud výtvor nemá pouze dekorační hodnotu, ale plní ještě další funkce a má přesahy do dalších činností, při kterých si žáci mohou vyzkoušet své další dovednosti. V případě výroby draků je pro žáky vždy trochu zázrak, když jim vlastnoručně vyrobený drak vzlétne nad hlavou.

Samotná výroba rozvíjí jemnou motoriku, v případě vyrábění draků je to skládání papíru, střihání a dělání uzlíků. Při pouštění draků tráví žáci čas v přírodě, mají pohyb a mohou prakticky ucítit sílu větru.

Oproti kupovanému produktu má žáky zhotovený drak také tu výhodu, že si jej žáci mohou vyzdobit dle svého, vybrat si jeho barvu, určit, jak moc se bude usmívat, či dokonce šklebit a podobně.

Dva níže uvedené návody mám odzkoušené s prvňáky a druháky. Na výrobu nám postačila vždy jedna vyučovací hodina. Žáci pracovali dle mého slovního a praktického návodu, občas byla nutná dopomoc, hlavně při navazování nitek či provázků. Šikovnější a „rychlejší“ také pomáhali svým spolužákům.

Po vyhotovení vždy následovala letová zkouška na školní chodbě. Nízká hmotnost a letové schopnosti umožňují těmto dráčkům vzlétnout i v místnosti. Pokud to počasí dovolí, je vhodné následující hodinu věnovat pouštění draků venku. Zde se žáci učí odvíjet a navíjet nit, hledat správný směr větru, neplést se druhému do cesty atp.


Motivace a trocha historie


Nejdřív si s žáky začneme povídat:
– jaké draky znají (papírové, pohádkové, saně,…);
– jaké mají zkušenosti s pouštěním draků (většinou žádné nebo malé, kupovaní draci);
– zarýmujeme si na slovo drak – dráček, zazpíváme známé dračí songy (Vyletěl si pyšný drak), přečteme básničky o dracích;
– k čemu si myslí, že papíroví draci sloužili (zpočátku je nic nenapadá, kromě známého volnočasového využití, a tak začnu rozvíjet historii starou více jak 3 000 let až do dnešní doby – přenášení zpráv, plašení ptáků nad poli, zkoumání větru, sportovní bojování s létajícími draky, speciální využití ve vědě či ve vojenské špionáži,…).

Dráčka žákům před vyráběním předvedu i s akrobatickými kousky, ukáži jim, jak mě poslouchá a létá za mnou, jak „pejsek na vodítku“, kdyby tedy uměli pejsci létat.

Návod k výrobě i s fotografiemi najdete ZDE.