Jana Hrubá: Čeští učitelé uvedeni do světové soutěže

úterý 3. října 2017 · 0 komentářů

Společnost EDUin letos uspořádala nultý ročník mezinárodní ceny Global Teacher Prize. Tři učitelé ocenění v národním kole – Jana Kopecká, Andrea Tláskalová a Bohuslav Hora – budou nominováni do nejvyššího kola této soutěže.

O českých učitelích se poslední dobou píše mnohem více než dřív. Stálo by za průzkum, zda je to více v pozitivním, nebo negativním slova smyslu. Přitom jsou to oni, kdo na lochnesce českého školství stále ještě udržují rovnováhu a myslí na potřeby dětí a studentů. Musí se vyrovnávat s nekoncepčními, nedomyšlenými a finančně i jinak nezajištěnými legislativními změnami, se stoupajícími nároky rodičů i života společnosti, často i s nedostatečností podmínek. Že to mnozí z nich dělají s pochopením potřebných změn a s láskou k povolání i k dětem, ukázala i tato soutěž.

Je proto záslužné, že se jim dostává příležitosti, kdy mohou být oceněni národní cenou a postoupit do globálního zápolení. Bude to pro ně i pro nás ostatní zajímavá zkušenost. Doufejme, že se v příštím ročníku objeví větší počet nominací, protože dobrých učitelů je u nás mnohem více, než to na první pohled vypadá.

Tomáš Feřtek o tom píše: „Na veřejnou výzvu se sešlo přes sto nominací a 32 učitelů se do soutěže nakonec přihlásilo. Což bylo zajímavé. Velmi častý důvod, proč se někteří učitelé přihlásit nechtěli, nebylo ani tak malé sebevědomí, ale hlavně obava, co takovému „zviditelňování“ řeknou kolegové.“

To není dobrý signál. Měli bychom se naučit vzájemně ocenit a ty nejlepší navrhnout.

Více informací o finalistech i o soutěži najdete ZDE. ZDE, ZDEZDE a ZDE.