Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

čtvrtek 20. května 2021 · 0 komentářů

Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce.