Cizí jazyky rozvíjejí mozek

pátek 26. května 2017 · 0 komentářů

Čím víc jazyků umíš, tím rychleji zpracováváš nové informace, tvrdí studie Helsinské univerzity a moskevské Vyšší školy ekonomiky představená na serveru Science Daily.

Zdroj: Scio 9. 9. 2016

Neurofyziologické projevy jazyka a řeči jsou zkoumány poměrně málo, zejména proto, že verbální projevy nelze pozorovat na laboratorních zvířatech.

Autoři studie se proto na ně zaměřili ve svém experimentu, kterého se účastnilo deset mužů a dvanáct žen v průměrném věku 24 let. Všichni byli připojeni na EEG, zatímco poslouchali nahraná známá i dosud neslyšená slova ve svém rodném jazyce i v cizích jazycích. Vědci přitom sledovali zejména reakci mozku na neznámá slova a rychlost, s jakou se mozková aktivita na cizí slova adaptovala.

Výsledky pak porovnali s informacemi o znalostech cizích jazyků účastníků výzkumu, tj. kolik jazyků umí, kdy se je začali učit apod. Výsledky potvrdily, že reakce mozku závisí na „jazykové anamnéze“ člověka.

Lidé, kteří znali více jazyků, reagovali na nová slova rychleji a čím více jich znali, tím rychleji se vytvářela jejich neuronová síť kódující informaci o tomto slově.

Učení se cizím jazykům také zvyšuje mozkovou elasticitu – ukládání dalších znalostí do mozku jej rozvíjí. Proces ukládání nových slov je třeba podrobně zkoumat, aby mohly být výsledky použity při obnově mozkových aktivit např. po úrazu.


Původní text.