Každý sám a vlastním tempem. Jak může fungovat blended learning?

pátek 7. února 2020 · 0 komentářů

Pokud vstoupíte do třídy v Eastern Senior High School v americkém Washingtonu, pravděpodobně spatříte neočekávanou scénu. Studenti totiž nesedí klasicky ve školních lavicích a neposlouchají frontální výuku svého učitele, nýbrž se individuálně věnují své práci – na notebooku si pravděpodobně procházejí jednu z audio lekcí, kterou pro ně jejich učitel připravil. Každý sám a každý ve svém vlastním tempu.

Zdroj: Markéta Popelářová, Magazín Perpetuum 12. 1. 2020

Jak je možné něco takového uskutečnit? A proč blended learning učitelům i studentům vyhovuje?

Pro zavedení takového typu výuky se učitel nemůže rozhodnout ze dne na den, jelikož je nutné dopředu rozmyslet celý koncept vyučování a připravit potřebné materiály (například video lekce).
Výuka však očividně přináší nepřehlédnutelná pozitiva. Studenti se nemusí bát, že by kvůli několika zameškaným hodinám nebyli schopní pochopit navazující učivo. Video obsah jim také umožňuje si lekci v případě potřeby pozastavit nebo přehrát vícekrát za sebou. Pokud část lekce již znají, mohou některý obsah samozřejmě i přeskočit.

Radikálně se tím mění role učitele, který již není přenašečem informací, nýbrž jen moderátorem učebního procesu a pomocníkem v případě nesnází. „Instrukce studentům předávám prostřednictvím videa, což mi umožňuje s nimi pracovat v malých skupinkách a přímo odpovídat na jejich otázky,“ popisuje koncept vyučování Kate Gaskill, učitelka dějepisu. Líbí se jí také, že díky e-learningu a kontrolním úlohám na papíře má přesnou představu o tom, v jaké fázi lekce se její žáci nacházejí.
Výuka se neodehrává jen prostřednictvím videí, některé úlohy studenti vypracovávají ve dvojicích, spolupracovat a pomáhat si mohou například při řešení matematických úloh na tabuli.

Krok za krokem, každý jiným tempem, ale přeci jen všichni společně si studenti procházejí učivo, které by za normální situace bylo předáváno frontálně. Zkušenost z Eastern Senior High School ukazuje, že blended learning může být vhodným řešením situace, kdy se v jedné třídě vyskytují žáci s výrazně odlišným tempem učení. Podle tamějších učitelů také se zavedením tohoto způsobu výuky významně klesl množství stresu, které studenti zažívali.

Jak by se v takovém prostředí pracovalo vám? Jaké riziko podle vás zvolený způsob vyučování přináší? Podívejte se na videu, jak blended learning funguje v praxi:


Převzato z: edutopia.org