Generace Z na školách

pátek 27. dubna 2018 · 0 komentářů

První děti z tzv. generace Z nyní absolvují vysoké školy a další miliony jsou v nižších úrovních vzdělávání. Nejsou to digitální mileniálové, ale tzv. „fygitální“ děti (phigital kids), které nechtějí nebo nemohou rozlišovat mezi skutečným fyzickým světem a jeho digitálním protějškem. Jak by se jim mělo vzdělávání přizpůsobit, nastiňuje server eSchoolNews.

Zdroj: Scio 16. 6. 2017

První rada je zřejmá – vše musí být digitální. Školy musí do výuky zapojit digitální přístroje, které studenti používají i mimo ni, a zdigitalizovat výukové materiály. Generace Z je první, která skutečně nezná jiný svět než ten, ve kterém jsou připojeni k wi-fi, a nevidí rozdíl mezi prací s notebookem v kanceláři nebo v kavárně.

Online prostředí je zásadní při náboru studentů – univerzity svými weby mohou zájemce přilákat i odradit. A i když je vyšší vzdělávání v digitalizaci výuky nejdál, stále ještě musí k naplnění očekávání nových studentů ujít dlouho cestu. Podle nedávného mezinárodního výzkumu není s administračními systémy škol spokojena třetina studentů, která kvůli tomu školu ostatním spíše nedoporučí.

Generace Z vyžaduje individuální přístup. Nemá zájem přizpůsobit se zájmům a požadavkům odsouhlaseným většinou, spíše chtějí rozvíjet vlastní talenty a vytvářet si vlastní pracovní pozice nebo projekty. Inovativní školy tak personalizují výuku a dávají stále víc možností, aby si sami studenti volili, jaké materiály k naplnění cílů využijí, jak si poskládají kurzy nebo jak si přizpůsobí své online programy.

Digitální a skutečný svět jsou pro generaci Z provázané, proto i výuka by měla být navázaná na události ze skutečného světa. Školy, kde k tomu účelu používají nové výukové strategie nebo začleňují obchodnické praxe, zlepšují výsledky studentů a zvyšují jejich zájem. Další se snaží o výuku napříč předměty. Vyšší vzdělávání nabízí alternativní cesty k získání vědomostí a certifikátů, upravuje stávající obory i nabízí zcela nové programy adaptované na nové preference studentů i trhu práce.

Odborníci zdůrazňují, že i když možnost volby a digitální strategie fungují dobře, stále je třeba „fygitální“ studenty učebním procesem provázet. Přesto pokud chce vzdělávání nadále přitahovat studenty, zaujmout je, zlepšit jejich výsledky a připravit je na úspěšnou kariéru, je čas, vsadit všechno na „fygitál“.


Původní zdroj.


Generace Z míří na vysoké školy

· 0 komentářů

Tzv. digitální děti, kteří už neznají svět bez internetu, chytrých telefonů a sociálních sítí, dorůstají do vysokoškolského věku a volí si své příští kariéry, popisuje server eCampus News. U 1300 žáků základních a středních škol ve věku od 13 do 18 let zjišťoval zájmy a očekávání v oblasti vzdělávání americký průzkum. Výsledky ukázaly jasně, že generace Z je výrazně odlišná od předchozích studentů a do vyššího vzdělávání přináší výzvy i příležitosti.

Zdroj: Scio 2. 1. 2017

Současní teenageři si vysokoškolských titulů, možná trochu překvapivě, velmi cení. Na rozdíl od předchozí generace mileniálů, kteří hledali především osobní naplnění, generaci Z zajímá hlavně šance na pozdější pracovní uplatnění. Kariéru vybírají především podle vlastních zájmů, a to více než dříve v technologických oborech nebo ve vývoji her – mileniálové se častěji hlásili na zdravotnické nebo pedagogické obory. Protože internet boří dřívější překážky v podnikání, 13 % současných středoškoláků už má vlastní firmu a více než pětina ji plánuje vlastnit po absolvování školy.

Průzkum také ukazuje, že mladí lidé učení skutečně milují. Prospívá jim, když čelí výzvám a jsou do svého vzdělávání zapojeni. Díky internetu jsou samostatní a jsou zvyklí učit se nové věci pomocí videonávodů na Youtube nebo prostřednictvím online platforem. Jsou více připraveni dělat vlastní úsudek na základě zjištěných informací – mileniálové se spoléhali více na rodinu a přátele.

Online prostředí je pro generaci Z zásadní, definují se přímo v digitálních pojmech. Už současní vysokoškoláci jsou na technologie zvyklí, nová generace ale přejala zcela technologicky orientovaný životní styl. Během dne většinou běžně používají pět různých přístrojů: stolní a přenosný počítač, tablet, smartphone a videoherní konzoli. Přitom nerozlišují mezi jednotlivými prostředími, online svět je pro ně zcela integrovaný mnohovrstevnatý svět spojující sociální, akademické i profesionální zájmy.

I když ve školách jsou stále všudypřítomné klasické učebnice, čtyři z deseti respondentů uvedli, že učitelé do výuky zahrnují nové technologie jako chytré tabule, digitální knihy, online videa a vzdělávací servery jako Khanova akademie nebo Skillshare. Sami studenti preferují ve svém vzdělávání hlavně návody udělej-si-sám a cení si vrstevnického učení. 80 % mladých uvádí, že studují se spolužáky a kamarády a 60 % z nich to považuje za skvělý prostor pro výměnu nápadů a zvážení nových perspektiv. Společné učení přitom probíhá i prostřednictvím online telefonátů, chatů nebo sociálních sítí.

Příslušníci generace Z nejsou jen uživatelé internetu, ale spoluvytváří jeho obsah a chtějí spoluvytvářet i obsah svých vysokoškolských studií. Administrátoři vyššího vzdělávání by měli preference a očekávání nadcházejících vysokoškoláků brát v potaz.

Původní zdroj.