Unikátní český software studentům ukáže, na jaké obory mají talent

sobota 30. května 2020 · 0 komentářů

Koronavirová pandemie silně zasáhla i studenty základních a středních škol. Vzdálená dvouměsíční výuka se dotkla i jejich známek, kterých dostávali méně než jindy, a školy nyní řeší, podle čeho studentům vůbec vystavit vysvědčení. Body za dobré vysvědčení přitom často hrají nemalou roli při přijímacích zkouškách na střední či vysokou školu.

Rodiče či školní výchovní poradci tak budou muset příští rok o to více dbát na to, jak doporučit dětem tu nejvhodnější střední či vysokou školu a studijní obor. Pomoci jim může jedinečný software Salmondo, který umí žákům poradit, pro jaké obory či budoucí profesi mají největší předpoklady a talent.

Software vznikl teprve na podzim roku 2017 a od té doby již stihl úspěšně projít programem Jihomoravského inovačního centra JIC MASTER, zabodovat v prestižní soutěži a v současnosti jej používá přes 25 000 studentů více než 500 českých základních a středních a škol. Vzhledem ke ztíženým podmínkám výuky, kterým školy a studenti v průběhu koronavirové pandemie čelili, se nyní jeho tvůrci rozhodli zpřístupnit jej všem školám zdarma.


Každé druhé bakalářské studium zůstane nedokončeno

Jakou vybrat tu správnou střední či vysokou školu? Bude mě zvolený obor bavit a budu na něj stačit? Budu v mé vysněné budoucí práci šťastný? I takové otázky řeší každoročně desítky tisíc studentů či jejich rodičů. Zjistit, na co mají studenti největší talent, vlohy či osobnostní předpoklady, jim může pomoci česká aplikace Salmondo.

„Salmondo je uživatelsky jednoduchá webová aplikace určená pro žáky a výchovné či kariérové poradce, připravená ve spolupráci s předními českými odborníky. Díky propracovaným psychologickým testům, dotazníkům a dalším nástrojům se žáci dozví více o sobě a o tom, jaké studium a profesní cesta by pro ně mohla být ta pravá,“ popisuje hlavní myšlenku aplikace jeden z jejích tvůrců Tibor Kučera.

Žáci základních a středních škol díky aplikaci tak mohou získat důležitou životní nápovědu, na které předměty a obory se při budoucím vzdělávání zejména zaměřit. Jak totiž vyplývá ze statistik, například polovina bakalářských studií je ukončena bez získání titulu. Studenti často obor jen zkusí, nedokončí jej, a později se přihlásí na jiný. A to jen kvůli tomu, že obor neodpovídal jejich očekáváním, nenaplnil jejich představy či proto, že pro něj neměli některou z potřebných kompetencí.

Nedá se však jednoduše říci, že volba nevhodného oboru byla chyba studenta. Pro vysoké školy i pracovní trh to však znamená promarněné roky studia a zbytečnou ztrátu talentů.


Vývoj pod taktovkou odborníků a psychologů

Jedinečnost aplikace Salmondo pro identifikaci talentu a vloh každého studenta spočívá zejména v její komplexnosti. Na trhu sice existuje řada psychologických dotazníků, ovšem s různorodou kvalitou.

„Bohužel je pravda, že mnoho z těchto testů nepřináší spolehlivé výsledky a jsou vhodné spíše pro pobavení než k hlubšímu zamyšlení. Sami jsme měli stejnou zkušenost, proto jsme si dali za cíl přinést změnu. Naše aplikace Salmondo přináší sadu poctivě lokalizovaných testů, které jsou profesionálně připraveny ve spolupráci s nejzkušenějšími českými psychology věnujícími se této oblasti,“ podotýká Kučera.

Na vývoji aplikace Salmondo se podílí řada odborníků. Jedním z nich je vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd ČR doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., která patří k nejcitovanějším a nejuznávanějším českým psychologům. Dalším je například PhDr. Antonín Mezera, přední český odborník na volbu povolání s dlouholetými zkušenostmi ředitele pedagogicko-psychologické poradny. O kvalitě aplikace Salmondo svědčí i ocenění z roku 2018 v soutěži “Nastartuj se”, kterou pořádá Komerční banka.


Do konce školního roku zdarma

V reakci na komplikace s koronavirovou pandemií se tvůrci Salmonda rozhodli mimořádně zpřístupnit software všem školám zdarma. „Stejně jako celá řada dalších organizací ve vzdělávání, i my chceme podpořit učitele a rozšířit možnosti distanční výuky o podporu kariérového poradenství a osobního rozvoje žáků. Všem základním a středním školám v České republice nyní nabízíme plnou verzi aplikace Salmondo, a to do konce školního roku 2019/2020,“ dodává Kučera.

Zástupci škol naleznou software na webu www.salmondo.cz/nadalku