Výfuk – soutěž a tábor pro nadané žáky

pondělí 30. prosince 2019 · 0 komentářů

Devátý ročník korespondenčního semináře Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se blíží do své poloviny. Noví řešitelé tak mají poslední možnost odeslat alespoň část ze třetí série, a dostat tak pozvání na již tradiční letní tábor.

Výfuk je určen pro žáky základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií, kteří mají zájem o fyziku a matematiku. Celý průběh soutěže je rozdělen do šesti sérií, v každé z nich je sedm různě náročných úloh. V každé sérii je vždy jedna matematická úloha, poté jednoduché i těžší fyzikální úkoly a úloha, která se vztahuje k naučnému textu (v tomto ročníku si řešitelé mohou přečíst něco o částicích nebo Dopplerově jevu). Nechybí ani úloha experimentální, ve které mají žáci za úkol zkonstruovat jednoduchý experiment, naměřit svá vlastní data a poté je i interpretovat.

Řešení těchto úloh posílají účastníci nám, organizátorům především z řad studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Kromě vzorových řešení Výfuk i všechna přijatá řešení opravuje, řešitelé tak dostávají zpět své úlohy i s komentáři, ze kterých vyčtou nejen, kde udělali chybu, ale vezmou si i něco do svých budoucích výpočtů. Následně je sestavena výsledková listina, podle níž nejúspěšnější účastníci dostávají věcné ceny.

Mnohem větší cenou je ale pro většinu řešitelů letní tábor. Ten se koná vždy v průběhu letních prázdnin a řešitelé tak mají možnost strávit dva týdny v přírodě s vrstevníky s podobnými zájmy. Náplní tábora je nejen zábavný program, ale i program odborný, který se skládá z různých přednášek. Letošní tábor se bude konat 8.– 22. srpna v Pardubickém kraji a jsou na něj zváni nejlepší řešitelé první poloviny ročníku (termín odeslání třetí série je 6. ledna).

Kromě letního tábora Výfuk pořádá také dvě setkání řešitelů, to jarní se uskuteční 17.–19. dubna v Havířově. Účastníci těchto akcí z nich odnáší nejen nové znalosti, ale hlavně přátelství, která trvají i mnohem déle než samotná účast ve Výfuku.

Korespondenční seminář Výfuk je zaštítěn Katedrou didaktiky fyziky MFF UK, více informací včetně zadání aktuální série a přihlášek na jednotlivé akce, najdete na našich webových stránkách https://vyfuk.mff.cuni.cz.

4 dovednosti, bez kterých se vaši potomci v budoucnu neobejdou

· 0 komentářů

Svět je stále více propojený a tím i složitější. Jeho proměnlivost vyžaduje, abychom se v něm dokázali co nejlépe orientovat. Vývoj jde navíc pořád kupředu a generace dnešních školáků bude čelit stále vyšším nárokům. Přečtěte si o několika z dovedností, které jim mohou usnadnit cestu k dobré práci a spokojenosti.

Zdroj: Redakce magazínu Perpetuum 7. 11. 2019


Kritické myšlení

Dospělý člověk musí denně promyslet spoustu informací a udělat řadu rozhodnutí. Kritické myšlení je způsob vyhodnocování informací a následného objektivního rozhodování, který se používá například ve vědeckém výzkumu. Jde o prozkoumání problému, vymyšlení způsobu jeho řešení a otestování, zda funguje.

Děti mohou kritické myšlení rozvíjet prostřednictvím her, například na chytrých zařízeních jako smartphone nebo tablet. Možná teď krabatíte čelo, ale existuje již řada her, které umožňují postupně řešit složitější úkoly pro pochopení fyzikálních či matematických zákonů. Mezi ně patří například aplikace Awesome Machine. Pokud jedno řešení nefunguje, mohou děti s touto informací pracovat – je třeba hledat jiný způsob. Tedy poučit se z chyb. Právě využívání her je také podle řady odborníků budoucností vzdělávání. „Učení musí být méně o biflování a více jako angry birds. 50 % studentů, kteří nechají studia, uvádí jako hlavní důvod nudu. Díky využívání her můžeme děti dovést k tomu, aby se učit chtěly – pro ně atraktivním způsobem,“ říká Peter Diamandis, odborník na vzdělávání ze Singularity University.


Time management

Každý alespoň někdy použije v práci i v osobním životě zaklínadlo „nestíhám“. V řadě profesí 21. století přicházejí požadavky z mnoha různých směrů – přijde několik e-mailů během pár minut, v jeden moment zvoní mobil a do toho se přišel na něco zeptat kolega z vedlejší kanceláře. Vše najednou není možné stihnout, a tak je nutné se umět zastavit a jednotlivé úkoly si rozvrhnout.

Dobrý time management, tedy plánování aktivit v čase, pomáhá vyhnout se syndromu vyhoření, které je v současnosti velkým problémem. Podle průzkumu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze pociťuje jeho příznaky až 34 % Čechů. Každému vyhovuje něco jiného, proto i dětem můžete nabídnout více možností, jak si svůj čas plánovat a nestíhání se vyhnout. Klasikou jsou papírové diáře, ale pokud už má váš potomek mobil, vyzkoušejte sdílený Google kalendář. Ten je skvělou cestou k tomu, aby se dítě učilo při plánování aktivit zohledňovat také časové možnosti ostatních členů rodiny.


Umění spolupráce

V tradičním školství většinu úkolů děti zpracovávají samy, aby takzvaně nepodváděly a nerušily. Schopnost řešit úkoly společně je ale nezbytná pro práci v týmu. V Česku však přibývá škol s výukou například podle principů pedagogiky Montessori, která naopak děti ke spolupráci povzbuzuje – nejen v rámci třídy, ale i mezi žáky různého věku.

„V životě je důležité, aby si dospělý dokázal poradit i sám. V práci je ale mnohem častější, že musíme v různé míře spolupracovat s ostatními. Spolupráce pomáhá vytvářet kvalitní nápady, pracovní kulturu a přátelské vztahy. Schopnost naslouchat druhým, sdílet své vlastní myšlenky a konstruktivně diskutovat vyžaduje od uchazečů o práci stále více firem,“ říká Zdena Čížková, pedagožka ze vzdělávacího institutu Erudio Montessori. „Kromě akreditovaných kurzů pro učitele pořádáme různé přednášky a semináře, protože neustále roste zájem rodičů o tuto metodu podněcující kreativitu a vrozené talenty dětí. Právě pro rozvoj schopnosti diskutovat a spolupracovat nabízí Montessori pedagogika řadu poznatků i pro rodiče dětí, které chodí na klasickou základní školu,“ dodává Čížková.


Soustředěnost na jednu činnost

Řada lidí o sobě tvrdí, že dokáže dělat více věcí najednou, tedy že ovládá tzv. multitasking. Podle poznatků neurovědy se ale lidský mozek na dvě činnosti současně soustředit nedokáže. Pokud děláme najednou více aktivit, soustředění mezi nimi velmi rychle přepínáme, což stojí mnohem více energie a dříve se unavíme.

To samé platí i pro přeskakování dětské pozornosti z prováděné činnosti – třeba psaní úkolu, ke zprávám na mobilu a podobně. Právě upozornění na chytrých zařízeních nebo reklamní sdělení jsou navržené tak, aby bylo těžké jim odolat, proto je důležité soustředěnost trénovat. S tím pomáhá rozvíjení všímavosti, která se označuje dnes populárním anglickým výrazem mindfulness.

Některé školy už trénink všímavosti zařazují do svého vyučování, ale je možné jej provádět i doma. O co jde? „Jedním ze způsobů, jak uplatňovat všímavost v každodenním životě, je využívání rutiny. Pro rodiče to například znamená, že si každý den na pár minut s dětmi sednou a společně se soustředí na dýchání a vnímání vlastního těla, což pomáhá si uvědomit, co se odehrává uvnitř mysli,“ radí Rebecca Altman z Mindful Minds, vzdělávací sekce Českého mindfulness institutu.