Hana Košťálová: Společné profesní učení a zlepšování školy. Seriál PŠU 10

čtvrtek 15. září 2022 · 0 komentářů

V minulém školním roce publikovali autoři z řad projektu Pomáháme školám k úspěchu sérii textů, které se zabývaly společným profesním učením. Nyní přinášíme text, který shrnuje to hlavní, čemu jsme se v projektu dosud naučili a co současně odpovídá výzkumným zjištěním.