Otázky k revizi RVP: Budou zrušena průřezová témata? Jaký bude skutečný postup? Proč nebyla otevřena odborná diskuse?

pátek 6. dubna 2018 · 0 komentářů

Probíhající revize rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a všeobecné střední vzdělávání stále probíhá v relativně netransparentním režimu. Zveřejněné informace jsou kusé, často velmi obecné a nejasné. Vyzýváme proto MŠMT, aby zodpovědělo následující dotazy.

Zdroj: Tisková zpráva EDUin 5. 4. 2018

Národní ústav pro vzdělávání, přímo řízená organizace MŠMT pověřená úkolem revidovat RVP, zveřejnil na svém webu před pár měsíci informační stránku, kde se snaží vysvětlit cíle revize, její průběh a v poslední době také podkladové studie k revizi některých vzdělávacích oblastí.

Jakkoliv je potřeba ocenit alespoň částečnou snahu informovat o tom, co se bude ve změnách obsahu vzdělávání v českých školách dít, dosavadní informace jsou nedostatečné a nelze z nich vyčíst odpovědi na řadu podstatných otázek. Vyzýváme MŠMT, aby následující dotazy zodpovědělo.

– Jaký bude přesný harmonogram prací na revizi RVP? Z kusých informací lze usoudit, že takový plán existuje, na informační stránce ale uveden není.

– Proč nebyla otevřena širší odborná diskuse nad revizí RVP? Z kusých informací vyplývá, že někteří lidé měli možnost se k revizím v počátečních fázích vyjádřit, jiní nikoliv, aniž by bylo jasné proč.

– Uvedené cíle revize jsou na vysoké úrovni obecnosti a není možné z nich vyčíst skutečný záměr. Jak bude revize reflektovat na měnící se technologické a společenské podmínky? Jakým způsobem bude posouzeno, co je dobré v rámcových vzdělávacích programech zachovat, a co naopak může uvolnit místo pro důležité oblasti s malým nebo žádným zastoupením?

– Z kusých informací vyplývá, že tzv. průřezová vzdělávací témata budou zrušena. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, proč bylo o jejich zrušení rozhodnuto předem a bez odborné diskuse? Čím budou případně nahrazeny výchova a vzdělávání v oblasti mediální, environmentální, kulturní a dalších?

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Není nadále možné, aby revize RVP probíhala za zavřenými dveřmi s tím, že kdo je najde a zaklepe, může jít dál a přispět svou troškou do mlýna. Stojíme před výzvami daleko přesahujícími současný rámec vzdělávání a je třeba, aby se tento rámec významně změnil. Toho ale není možné dosáhnout uvnitř jedné přímo řízené organizace MŠMT.“

Informace, které Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil k revizi RVP ZDE.

Předešlé diskuse, články a tiskové zprávy na téma revize RVP ZDE.

Způsob informování učitelské veřejnosti jsme v Učitelských listech popsali ZDE.

Videozáznam z kulatého stolu najdete ZDE.