Josef Filip: Odborné učiliště Vyšehrad a integrace žáků se zdravotním postižením do běžných škol

středa 14. prosince 2016 · 0 komentářů

Posledním vystupujícím na kulatém stole Centra školského managementu „Inkluze a školský management“ 18. 11. 2016 byl ředitel Odborného učiliště Vyšehrad ve Vratislavově ulici v Praze 4 mgr. Josef Filip.

O tomto kulatém stole jsme již informovali ZDE.


Mgr. Filip ve své prezentaci ukázal srovnáním grafů z roku 2012 a ze současnosti výrazný přesun žáků s vývojovými poruchami učení ze speciálních do běžných tříd středních škol, které bylo způsobeno zařazením jediného slůvka do paragrafu 16 školského zákona: do speciálních tříd SŠ (se sníženým počtem žáků) mohou být zařazováni pouze žáci se závažnými vývojovými poruchami učení. Znamená to, že ostatní žáci s vývojovými poruchami učení jsou dnes převážně v běžných třídách středních škol.

Co s nimi bude dál a co s „hraničními“ žáky? Dříve se na tomto učilišti mohli vyučit např. pekaři spolu s 25 % žáků bez postižení – to už dnes není možné.

„Speciální školy nekončí,“ uzavřel moderátor Jiří Trunda, „ale jde o to, kde jsou hranice. Jde o odborný problém!“

Ano, jde o to, kde jsou hranice!

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.