O nutnosti redukovat RVP všichni mluví, ale snížení objemu výuky není na obzoru

pondělí 3. února 2020 · 1 komentářů

Pro porovnání se současným stavem připomínáme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Revize RVP. Komu tím prospějeme? Debata se konala 22. února 2018, účastnili se jí Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula, NUV, Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedf UK, Ondřej Charvát, Úřad vlády ČR, Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy a Petra Skalická z Člověka v tísni. Moderoval Tomáš Feřtek z EDUin.

Zdroj: www.eduin.cz 21. 3. 2018

Kromě přehledu hlavních témat a videa nabízíme i zvukový záznam debaty, který je ke stažení ZDE.

Hlavní myšlenky z debaty:

– Informaci o aktuálním stavu projektu revize RVP najdete v prezentaci Olgy Kofroňové, v nahrávce na kódu 02:39 – 17:45.

– Velká část pedagogické veřejnosti má za to, že není o průběhu a cílech revize RVP dostatečně informována.

– Vedení NÚV dělá pro informovanost veřejnosti, co je v jeho personálních a finančních možnostech. S nějakou intenzivnější informační kampaní se zatím nepočítá.

– Revize je ve fázi přípravy podkladových materiálů, z nichž některé jsou již dostupné na webu.

– Práce v jednotlivých „oborových“ skupinách jsou ve velmi různém stadiu.

– Pro část diskutujících je důležité, zda zůstanou zachována dosavadní průřezová témata. Pokud budou přiřazena k jednotlivým vzdělávacím oblastem, ztratí se jejich původní smysl, kterým bylo propojovat různé oblasti vzdělávání.

– Přestože jedním z cílů revize je záměr redukovat objem látky v RVP, v tomto směru se nezdá, že by k ní opravdu mohlo dojít. Nedaří se efektivně rozdělit látku na jádro a rozšiřující učivo. Oboroví didaktici mají tendenci považovat za „jádro“ naprostou většinu předepsané látky.

– Je tu ještě problém, že i když se RVP změní, nezaručuje, že se opravdu realizuje ve školní praxi.

RVP je veřejným dokumentem, který je určen žákům, rodičům i učitelské veřejnosti, a má pojmenovat, co má žák umět. Je tedy klíčové, aby všem těmto skupinám byl srozumitelný a opravdu jim mohl sloužit jako vodítko pro orientaci v tom, co stát po svých školách požaduje. Takovou podobu v tuto chvíli RVP nemá a nezdá se, že bychom i při jeho revizi k této podobě směřovali.

Celou nahrávku Kulatého stolu v délce 2 hodiny 8 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Stránky NÚV věnované revizi rámcových vzdělávacích programů najdete ZDE.