Novinky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za březen 2019

sobota 13. dubna 2019 · 0 komentářů

Co přibylo v březnu v Pedagogické knihovně J. A. Komenského?

Novinky za březen 2019


Knižní novinky (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní


Ukázky


Dyslexie: psychologické souvislosti
/ Lenka Krejčová – Vydání 1.
Praha: Grada, 2019 – 248 stran – Edice: Psyché (Grada)
ISBN 978-80-247-3950-2
První část publikace se zaměřuje na proces čtení, na komplikace, které při něm mohou nastat, a na to, z čeho tyto obtíže pramení i jak je identifikovat.
Druhá část nabízí široké spektrum diagnostických a intervenčních postupů pro všechny věkové kategorie.

Lehké mozkové dysfunkce / Marie Černá a kolektiv – 3. vyd.
Praha: Karolinum, 1999 – 224 s.
ISBN 80-7184-880-8
Přehled všech forem lehkých mozkových poruch u dětí a jejich výchovné problémy.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

České univerzity zaostávají: chybí jim peníze a kvalitní řízení / Jan Richter – cze In: Ekonom: týdeník vydavatelství Economia – ISSN 1210-0714 – Roč. 63, č. 1 (2019), s. 30–31.
Článek poukazuje na klesající umístění Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol v mezinárodních srovnáních vysokých škol. Důvodem podle Daniela Münicha, ředitele think-tanku Idea, je problematický systém vnitřního a vnějšího řízení a financování našich vysokých škol. Peníze do vysokého školství přibývají pomalu a nemotivují vysoké školy ke zvyšování kvality. Slabinou českého terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu je jeho hodnocení. V tradičním akademickém prostředí se jen těžko prosazuje manažerský způsob řízení, který dokáže prosazovat potřebné změny.

Efektivní způsoby výuky čtení v cizím jazyce / Eva Rybárová – cze In: Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům – ISSN 1210-0811 – Roč. 62, č. 1 (2018/2019), s. 5–12.
Čtení v cizím jazyce je pro žáky velmi náročné, učitel by jim měl přiblížit metody a postupy, které podle své potřeby mohou při práci s textem využít. Článek představuje zásady a strategie podporující porozumění textu (např. strategie propojování, předvídání, usuzování, vizualizace, shrnování aj.). Uvádí příklady otázek nebo grafických záznamů napomáhajících pochopení cizojazyčného textu. Radí učitelům, jak těmto strategiím žáky učit a jak vybírat texty.14. a 15. 6. 2019 Oslavy 100 let waldorfské pedagogiky

· 0 komentářů


Hlavní akce: Slavnostní koncert v Praze v Obecním domě 14. 6. 2019

V pátek 14. června 2019 od 20.00 se uskuteční slavnostní koncert k oslavám 100 let od založení první waldorfské školy. Na koncertu vystoupí orchestr žáků, sbor učitelů a rodičů, součástí bude eurytmické představení.

Vstupenky budou v prodeji od jara 2019 na podkladně Obecního domu, nebo v předprodeji.


Festival na Vyšehradě 15. 6. 2019

V sobotu 15. června 2019 od 10.00 vyvrcholí celé oslavy Waldorf 100 neformálním festivalem na pražském Vyšehradě. Na několika scénách se vystřídají ukázky toho nejlepšího, co vzniká během celého roku ve waldorfských školách. Třídy i absolventi ze všech koutů země se přijedou představit a pochlubit svým divadelním, hudebním, eurytmickým i jiným uměním. K vidění bude loutkové divadlo, rytířská slavnost či pantomimické představení, k slyšení bude velké množství koncertů v podání dětí od první třídy až po dospělé seminaristy. Večer pak zaplní podia studentské kapely. Celým dnem nás budou provázet přednášky pro veřejnost.

Pro menší děti bude na místě dětský rukodělný koutek, vedený učitelkami z mateřinek, pro větší děti mnoho dílniček s různým tvořením a pro dospělé ukázkové hodiny předmětů vyučovaných na waldorfských školách.

Vstup na akci je zdarma.