Kolik pohybu denně by děti potřebovaly?

středa 26. července 2017 · 0 komentářů

Dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu Fandíme zdraví, ukázalo, že téměř polovina dětí tráví u počítače 2 a více hodin denně, místo aby je věnovaly pohybovým aktivitám. Tento fakt samozřejmě přímo ovlivňuje zdravotní i psychický stav dětí.


Proč chybí dětem pohyb?


To, že se děti pohybují méně, než tomu bylo u předchozí generace, je fakt. Důvody jsou přitom zřejmé. „Ubývají plochy pro spontánní a bezpečný pohyb, rodiče se bojí o bezpečnost dětí a často nemají čas pro společný pohyb s dětmi. Pohybové kroužky jsou často drahé a počítač nikoho k aktivnímu pohybu nepřivede,“ vyjmenovává příčiny Ing. Petr Havlíček, odborný garant iniciativy Vím, co jím a piju. I když se může zdát výčet důvodů zbytečný, ve skutečnosti je právě on základem pro změnu dané situace.

„Ke změně přitom nestačí jen nabídnout dětem více pohybových kroužků nebo nově vybavené tělocvičny. Stejně jako v případě jídelníčku i u pohybu je důležitá pestrá nabídka, osobní příklad a spolupráce rodičů, školy a mimoškolních organizací,“ zdůrazňuje PaedDr. Jan Tupý, garant projektu Fandíme zdraví pro oblast pohybu.


Jak to změnit? Postavte pohybovou pyramidu

Základem úspěchu je rozhodnutí dětí samotných. Proto iniciativa Vím, co jím a piju realizuje projekt Fandíme zdraví, v jehož rámci žákům přímo ve školách ukazuje, proč by se měli o příjem a výdej energie zajímat a jak na to.

„Již Jan Amos Komenský říkal, že nejlepší je názorné vyučování. Proto jsme použili pro žáky tzv. pyramidu pohybu. Ta nám pomáhá vysvětlit, jak si nastavit pohybový režim a umožňuje žákům kontrolovat si, jak na tom s pohybem jsou,“ říká PaedDr. Jan Tupý.

Základem pohybových aktivit by měl být pohyb nízké intenzity, kterým by děti měly strávit 60–90 minut denně. Započítat si přitom mohou nejen cestu do školy a nákupy, ale i hru na domácí nástroj a domácí práce.

Druhé „patro“ tvoří činnosti střední intenzity, mezi které patří rychlá chůze, jízda na kole nebo bruslích v nenáročném terénu, koulovačka a hry, u kterých se děti příliš nezadýchají. Těm by se žáci měli věnovat minimálně 40–60 minut denně.

Vytrvalý běh, soutěže, vytrvalostní plavání nebo v zimě jízdu na lyžích v náročnějším terénu počítáme do intenzivního pohybu. Toho by děti měly mít nejméně 20–30 minut denně.

Jako špičku pyramidy si pak můžeme představit sprint, běh do kopce nebo rychlé plavání. Tedy pohyb, u kterého se výrazně zpotíme a zadýcháme. Díky vysoké intenzitě stačí opakovaný pohyb po dobu 10–20 sekund. Každopádně mezi pokusy by mělo následovat vydýchání cca 1–2 minuty.

„Celkem by se tedy měly děti hýbat nejméně 3 hodiny každý den – takto se to zdá velmi málo. Realita ale ukazuje, že mnoho dětí nezvládá ani to. Stačí dlouhé sezení ve škole, cesta domů autobusem nebo tramvají, výtah a počítač,“ shrnuje pohybovou pyramidu PaedDr. Tupý.


Více informací o projektu si můžete stáhnout ZDE.