Jednoduchá řešení nejsou, test má funkci rozřazovací, ne srovnávací

pondělí 14. června 2021 · 0 komentářů

Kulatý stůl SKAV a EDUin 31. 5. 2021 řešil otázku přechodu žáků mezi základní a střední školou a jak by měl ideálně fungovat?