Tomáš Feřtek: Z gymnaziálního studia se stalo podpultové zboží

úterý 17. května 2022 · 0 komentářů

Nedostatek míst na všeobecně vzdělávacích školách je případovou studií chybné vzdělávací politiky