Škola 21

středa 9. listopadu 2016 · 0 komentářů

Londýnská veřejná základní Škola 21 se soustředí na sociálně emoční potřeby svých žáků, kterým umožňuje vytvářet smysluplnou práci. Díky jejím postupům předčí žáci okolní školy v prvostupňové matematice, čtení i psaní, popisuje server Edutopia.

Zdroj: Scio 21. 9. 2016

Škola, která za loňský rok získala cenu britského ministerstva školství, se ale nesoustředí jen na výsledky zkoušek. Jejím cílem je vychovávat žáky k aktivnímu globálnímu občanství, aby uměli pozvednout svůj hlas a mohli změnit svět.

K naplnění cíle výuka obsahuje tři základní pedagogické strategie: wellbeing, tj. již zmiňované zaměření na sociální a emoční potřeby dětí, výuku mluveného projevu a projektovou výuku, která využívá zájmy žáků. Všechny tři směřují k tomu, aby žáci uměli vytvořit „krásnou práci“, která světu přinese změnu.

Jak vysvětluje ředitel a spoluzakladatel školy, Oli de Botton, na takovou práci je třeba sebevědomí, psychická odolnost a celková pohoda (proto wellbeing), schopnost přesvědčivě představit a obhájit svou práci (proto mluvený projev) a také vysoké ambice vytvořit výjimečný konečný produkt (proto projektová výuka).

Wellbeing program vybízí žáky k mluvení o svých pocitech a diskutování pohledů na různé věci. To vytváří jejich sebeuvědomění a vnitřní zdroje a pomáhá učení, protože žáci dokáží identifikovat bariéry ve zvládání konkrétních věcí („nedokážu tohle udělat, protože se děje toto“).

Výuka mluveného projevu začíná už u žáků ve věku čtyř let, kdy se učí správně začínat věty a udržovat oční kontakt, když s někým mluví. Později se učí mluvit před nejrůznějším publikem, od neformálních projevů před spolužáky, po oficiální projevy před 50 potenciálními zaměstnavateli. Rozvoj vyjadřovacích schopností je zařazen do všech předmětů.

Projektová výuka spojuje akademické a umělecké předměty. Žáci každé pololetí řeší skutečný problém pro reálnou cílovou skupinu a učitelé jim pomáhají dovést konečné produkty na vysokou úroveň. Cílem je, aby byl divák překvapen, že žák daného věku je schopen něco takového vytvořit. Třinácti- a čtrnáctiletí žáci např. napsali hry o francouzské a ruské revoluci a připravili divadelní představení pro 200 diváků včetně zástupců místního historického sdružení. Dvanáctiletí studenti vymysleli kampaně protestující proti porušování lidských práv (špatným pracovním podmínkám v Číně nebo věznění nevinného muže na Guantanamu). Jedenáctiletí žáci prováděli turisty muzeem ve východním Londýně.

Jakmile jednou děti poznají, co všechno mohou dokázat, neohlíží se zpátky, dodává druhý spoluzakladatel a učitel Peter Hyman.

Původní text.