Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za duben 2018

sobota 19. května 2018 · 0 komentářů

Jako vždy vás v Pedagogické knihovně J. A. Komenského čekají zajímavé nové knihy a články. Tematická rešerše se věnuje ekonomice školství v zahraničí.


Novinky za duben 2018


Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní

Ukázky:

Malé příběhy o velkých věcech: co mohou přinést příběhy Daisy Mrázkové předškolním dětem? / Dana Tvrďochová
Praha: Raabe – Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] – 122 stran
ISBN 978-80-7496-348-3
Praktické a inspirativní náměty na hravé pohádkové činnosti s využitím příběhů populární autorky Daisy Mrázkové. Pomocí těchto příběhů si děti rozvinou sociálně emoční dovednosti. Aktivity směřují k naplnění individuálních potřeb dětí, vedou k zamyšlení a poskytují nové podněty ke hrám.

Metoda Montessori a jak ji učit doma: předškolní léta / Elisabeth G. Hainstock ; předmluva Lee Havis ; z anglického originálu Teaching Montessori in the home… přeložila Eva Zahradníčková – Vydání druhé
Praha: Euromedia, 2018 – 114 s.
ISBN 978-80-7549-626-3
Ucelená příručka předkládá celý systém metody Montessori pro výuku dětí od dvou do pěti let. Soustřeďuje se na čtení, psaní, smyslové vnímání a dovednosti pro praktický život.

Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností / Eva Jarošová, Hana Lorencová a kol. – 2. rozšířené a aktualizované vydání
Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017 – 218 stran
ISBN 978-80-245-2251-7
Pedagogický konstruktivizmus. Osobnost vysokoškolského učitele. Aktivizující metody a učební styly. Formy výuky a prezentační dovednosti. Využití komunikačních technologií ve výuce.

Změna k lepšímu: šestistupňový program pro překonání zlozvyků / J.O. Prochaska, J.C. Norcross, C.C. DiClemente ; z anglického originálu přeložil Ondřej Fafejta – Vydání první
Praha: Portál, 2018 – 279 stran
ISBN 978-80-262-1343-7
Přehledně koncipovaná kniha pro ty, kteří sami usilují o změnu, ale také pro ty, kteří se potýkají s emočními problémy, závislostmi, ale chtějí žít zdravějším životním stylem.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Tematická rešerše Ekonomika školství v zahraničí

Ukázky:

Acroyoga / Nikola Koňaříková, Alena Skotáková
In: Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele – ISSN 1210-7689 – Roč. 84, č. 2 (2018), s. 10–15.
Autorky prezentují novou pohybovou aktivitu s názvem Acroyoga (akrojóga), která přispívá k inovaci v tělesné výchově. Cvičí se ve skupinách nebo dvojicích a na tomto principu staví svou popularitu. Úspěšné provedení prvku vyžaduje fyzický kontakt a hlavně důvěru a komunikaci mezi cvičícími. Text obsahuje odpovědi na základní otázky: Jaký je cíl akrojógy, role (funkce) cvičících, pozice akrojógy, zařazení akrojógy do školní tělesné výchovy, očekávané výstupy žáka. Doplněno obrázky s popisem základní polohy a provedení pozice. Cvičení je doporučeno pro starší žáky na středních školách; autorky doporučují zařazení do RVP v rámci činností ovlivňujících zdraví.

Čte každý žák, čte celá škola / Ondřej Hausenblas, Hana Košťálová
In: Kritická gramotnost – ISSN 2464-6318 – Roč. 3, č. Speciál 2017 (2017), s. 410.
Děti, které čtou, se lépe učí. Rozvoj čtení a čtenářství by neměl být omezen pouze na první stupeň a čtenářské předměty. Podpora projektu Pomáháme školám k úspěchu, který posiluje čtenářství v rámci celé školy. Do projektu se od května 2017 zapojilo 11 škol. V další části článku je uveden příklad ze základní školy v jižních Čechách. Postřehy mentorek projektu. Práce externích mentorů. Rozhovory s Bohunkou Jochovou a Hanou Košuličovou.