Štefan Klíma: Nečekejte na zázraky, dělejte si je sami

pátek 21. srpna 2020 · 0 komentářů

Jako ředitel střední školy nečekám na to, co přijde shora, ale hledám informace, jak to dělají v jiných zemích a připravuji školu podle svého rozumu. Ano, nejsem epidemiolog a ani lékař. Přesto jsem se rozhodl, že provoz školy upravím tak, abychom minimalizovali možnost rozsáhlejší nákazy v naší škole.

Zdroj: blog autora 2. 8. 2020


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v týdnu jsem psal o tom, že školy nutně potřebují scénáře pro různé situace, které nás mohou na podzim potkat. Ministr školství slíbil, že je obdržíme 17. srpna. Věřím, že se nezapomene na to, že různé typy a stupně škol potřebují různé scénáře.

Jako ředitel střední školy však nečekám na to, co přijde shora, ale hledám informace, jak to dělají v jiných zemích a připravuji školu podle svého rozumu. Ano, nejsem epidemiolog a ani lékař. Přesto jsem se rozhodl, že provoz školy upravím tak, abychom minimalizovali možnost rozsáhlejší nákazy v naší škole. Dovoluji si nyní předložit úpravy, které jsou možné v naší školy. Vůbec netvrdím, že takovéto úpravy půjdou všude. Také netvrdím, že jinde nevymysleli řešení ještě lepší. Berte prosím následující text pouze jako motivační námět pro ostatní.

Naše škola, to jest cca 420 žáků a 60 zaměstnanců. Scházíme se v hlavní budově. Máme však ještě dva domovy mládeže a ve městě školní obchod.

Od září ještě více omezíme pohyb žáků po škole. Naši žáci se nestěhují z učeben, mají kmenové třídy. Z nich odchází pouze na odborné předměty. Od září jim vyčleníme toalety a chodby tak, aby se co nejméně křížili s jinými žáky. Nápad epidemiologů, aby různé třídy začínaly výuku v jiný čas považuji za nesmyslný. To lze zrealizovat na prvním stupni, pokud se ve třídách nestřídají učitelé (ale i tam se v současnosti učitelé střídají). Není přeci možné, aby učitel XY začal učit v jedné třídě například v 8.15, když druhou hodinu by měl odučit již v 8.00 ve třídě, která začínala v 8.00 hodin.

Dalším opatřením je rozložení lavic. Již dříve jsme v mnoha učebnách měli lavice rozmístěné tzv. do „účka“ (do podkovy). Toto rozmístění budeme od září praktikovat ve všech učebnách. Samozřejmostí bude daleko intenzivnější větrání všech prostor školy.

Dezinfekční dávkovače máme již z jara u každé učebny a v každém sociálním zařízení. Stejně tak máme ve všech dávkovačích na mýdlo variantu dezinfekčních mýdel.

Nesmíme však zapomenout na personál školy. Zatím se mi zdá, že na učitele i na ostatní personál škol všichni na MŠMT i epidemiologové zapomínají. Opět máme připravené roušky, nano filtry, štíty a rukavice. Tentokrát se mi ale podařilo zajistit i respirátory. Ty budou připravené pro rizikové učitele. Navíc jsem si dlouho lámal hlavu, ale nakonec se mi podařilo vyřešit i to, aby se učitelé nesetkávali ve velkém množství v jednom prostoru. Proto jsme upravili prostory školy tak, že rozložíme velké kabinety do menších. Tímto opatřením dosáhneme toho, že v jednom kabinetě budou maximálně 4 učitelé. Snad i toto opatření, které je organizačně hodně náročné, bude prospěšné a napomůže v provozu školy.

I nadále budeme většinu porad asi realizovat formou on-line video přenosů. Setkávat se v celkovém počtu pedagogických pracovníků budeme pouze při pedagogických radách.

Provoz školní jídelny nejsme schopni ovlivnit, neboť naše škola má již řadu let soukromou školní jídelnu. Je to pro školu velmi špatná varianta, což se ukazuje i v současnosti. Našich 500 osob by se v této jídelně mělo naobědvat podle pravidel jídelny za pouhých 30 minut. Přitom v prostoru je místo přibližně pro 80 – 100 strávníků. V tomto segmentu se budeme muset spolehnout na „manuály“ z MŠMT.

Školní obchod jsme „zajistili“ ihned na jaře, aby mohl být od června otevřený. Tam jsem klidný, udělali jsme vše, co se dalo.

Největší problém, který osobně neumím vyřešit, vidím na domovech mládeže. Zařídili jsme dezinfekci, přístroj na dezinfekci prostor, dávkovače mýdel do koupelen. Pokoje máme pro dva až tři žáky. Co víc ale nevím.

Zpátky do školy. Jsem připraven rozhodnout, že pro příchozí školní rok omezíme mnoho aktivit, které by mohly přinést problémy (koncerty v halách, divadla, sportovní klání…). Pravděpodobně odložíme i různé kurzy (lyžařský), protože hrozí, že by rodiče v nynější ekonomicky nedobré situaci mohli přijít o další finance. Za důležitou považuji i komunikaci s žáky a vysvětlování situace, aby žáci pochopili, jak se chránit a jaká opatření jsou rozumná, která nedostatečná a která nepřiměřená.

Prvního září žáci každým rokem dostávají základní informace, GDPR a různé souhlasy. Letos jsem k tomu připsal základní dotazník, ve kterém zjišťujeme, jak jsou žáci doma vybaveni IT technologií a připojením na internet. Dotazník ihned zpracujeme, abychom byli lépe připraveni na případnou distanční výuku.

Aktuálně asi posledním krokem bude zřízení recepce u vchodu do školy, a to z důvodu evidence pohybu osob (zavádějí v některých spolkových zemích SRN). To pro případ, že by bylo potřeba vytrasovat styk nakažené osoby. Na recepci bude možné i v případě nutnosti měřit teplotu. Pro tyto účely máme již 5 bezkontaktních teploměrů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, co víc rozumného se dá ještě vymyslet? Pište prosím svoje názory pod tento článek. Předem děkuji za všechny konstruktivní názory. Očekávám, že pro mnoho čtenářů mohou být naše opatření příliš. I to je možné. Ale podle mého názoru je lépe býti připraveni a pokud to půjde, ubrat.

Krásné dny všem.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy – ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206