Strhující příběhy z konce války ožívají na webu 1945.pametnaroda.cz

čtvrtek 7. května 2020 · 0 komentářů

Vzpomínky pamětníků na konec druhé světové války budou od pátku 8. května na speciální webové stránce 1945.pametnaroda.cz. Pětasedmdesát let staré příběhy tam umístila obecně prospěšná organizace Post Bellum. Využila svou rozsáhlou sbírku Paměť národa a vybrala z ní nejen vyprávění přímých účastníků války, ale také audio-klipy, krátké filmy a on-line expozice.

„Ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa doporučuje na webu 1945.pametnaroda.cz krátký film Sousedi, který vypráví příběh Rudolfa Bělohoubka, na konci války patnáctiletého kluka z jedné české vesnice. „Zavraždili mu rodiče před jeho zraky. Znal jména vrahů, a přesto se nepomstil,“ dodal Mikuláš Kroupa. „Dojímají mě rovněž ohromně silné strhující příběhy dětí, které přežily koncentrační tábory. Dnes jsou z nich profesoři, hudebníci, učitelé, cestovatelé, prostě zajímaví lidé.“

Speciál k 75. výročí konce války je určen pro nejširší veřejnost, využít ho však mohou také učitelé a žáci– krátký film Sousedi doplňují pracovní listy pro výuku.

"Web poskytuje během pandemie koronaviru unikátní příležitost učitelům, aby mohli žáky vyučovat na dálku,“ upozorňuje vedoucí vzdělávání Post Bellum Magdalena Benešová. „Jednotlivé příběhy mohou studenti uspořádávat do myšlenkových map, což jim dá příležitost uvědomit si, jak mnohovrstevnaté téma je osvobození v roce 1945. Své zpracování mohou srovnávat s dalšími zdroji dostupnými na internetu. Učitel navíc může využít připravené pracovní listy k animovanému filmu Sousedi. Jsou ke stažení na 1945.pametnaroda.cz. Věříme, že práce s webem bude bavit studenty i učitele."

Webový speciál obsahuje i úplně novou komiksovou knihu RollOuttheBarrels, která přináší jedenáct vzpomínek na konec války v západních Čechách, jak je zachytili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Když se zlepší klima v rodině, začnou děti prospívat i ve škole

· 1 komentářů

Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou výrazně zlepšit svůj prospěch i chování ve škole, pokud pedagogové a sociální pracovníci cíleně komunikují s rodiči. To dokazuje projekt „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, jehož pilotní fázi v dubnu dokončila nezisková organizace ScholaEmpirica.

Základem projektu se dvanáct jednoduchých rad, kterými mohou pedagogové nebo sociální pracovníci podpořit rodiče v komunikaci s jejich dětmi. „Nejvíce v praxi pomohlo, že pomáháme rodičům najít denní rytmus a řád. Běžně se stává, že rodiče nedovedli děti do školky, protože si nedokázali zorganizovat den. Díky jednoduchým radám je teď lépe dokážeme vést,“ říká sociální pracovnice z Azylového domu pro matky s dětmi ve Vsetíně Petra Hantáková, která v pilotním projektu po dobu dvou let navštěvovala osm rodin. Celkem se projektu účastnilo 12 terénních pracovníků a vedlo 54 rodin, z nichž 33 prošlo celým programem.

Jeden z dvanácti bodů manuálu se týká například omezení nežádoucího chování tím, že ho dospělí přehlížejí a dávají dítěti pozornost, až když přestane zlobit. Tím se dítě naučí, že pozornost dospělého nezíská zlobením, ale naopak chováním podle pravidel. Další z bodů se věnují tomu, jak dávat dětem jasné pokyny, nebo jak předcházet agresivnímu chování. V neposlední řadě sociální pracovníci rodičům dávají návod, jak efektivně oceňovat a chválit děti. „Pochvala by měla být cílená, konkrétní a popisná. Chválit bychom tedy neměli všeobecným ´ty jsi šikovný´, ale měli bychom přesně popisovat to, co se dítěti povedlo. Tedy například: tu slovní úlohu se ti podařilo vypočítat správně, dobré bylo, že jsi si jí nejprve pořádně přečetla a pak rozepsala jednotlivé kroky. Určitě pomohlo, že sis výsledek pak ještě zkontrolovala,“ říká ředitelka organizace ScholaEmpirica Egle Havrdová.

Po dvou letech se ukazuje, že jednoduchý návod může pomoci rodinám z komplikovaného sociálního prostředí, aby lépe zvládaly komunikovat se svými dětmi. To následně zlepšuje i chování dětí ve škole a v kolektivu vůbec. „Vyhodnocení první fáze projektu nám ukazuje, že změna přístupu rodičů k výchově rozhodně není jednoduchá a vyžaduje dlouhodobou spolupráci, nicméně pokud je rodina motivovaná a dostává pomoc zkušeného sociálního pracovníka, výsledky v podobě lepšího chování dítěte se mohou dostavit,“ říká vedoucí evaluace projektu z organizace ScholaEmpirica Jaromír Mazák.

Manuál může být pomocí pro jakéhokoliv pedagogického pracovníka, který se dostává do kontaktu vedle dětí i s rodiči ze znevýhodněných sociálních skupin. „Pedagogové i sociální pracovníci mohou manuál použít jako ilustrovanou oporu pro komunikaci s rodiči a díky tomu se s nimi nejen snáze dohodnout, na co se ve výchově dítěte zaměřit, ale také si ujasnit, jakými konkrétními postupy na tom budou pracovat,“ doplňuje Jaromír Mazák. Po úspěšném startu na Vsetínsku a v severních Čechách se bude projekt dále rozšiřovat do dalších krajů republiky.Pedagogičtí, výchovní a sociální pracovníci, kteří mají o projekt zájem, získají detailní informace na emailové adrese info@scholaempirica.org.

ScholaEmpirica tak do Česka přináší již ověřené zahraniční zkušenosti. Inspirací byl program FINDod profesora Philipa A. Fischera z Harvardské univerzity, dále projekt IncredibleYears z USA a mezinárodní program ParentingforLifelongHealthProgrammeforYoungChildren vyvinutý Světovou zdravotnickou organizací WHO. „Tyto programy dokazují, že když snížíme sociální vyloučení, tak děti dosahují ve škole lepších výkonů a zároveň se tím snižuje riziko sociální exkluze v dospělosti,“ doplňuje Egle Havrdová.