Miroslava Strakatá: Podzim kolem nás

středa 8. listopadu 2017 · 0 komentářů

V následujícím bloku se předškolní děti praktickými činnostmi seznamují s ročním obdobím podzim. Během častých vycházek do přírody pozorují měnící se podzimní přírodu, uvědomují si zákonitosti přírody. Přinášíme inspirativní ukázky.


Hledání podzimu

Pomůcky: obrazový materiál, menší košíčky, umělohmotné hrnečky, kelímky

Popis činnosti

Nejprve ve třídě učitelka seznámí děti s ročním obdobím podzim. V komunitním kruhu si povídá s dětmi s použitím obrazového materiálu o charakteristických znacích podzimu (zrající ovoce na stromech, zrající plody na stromech v přírodě, žloutnoucí tráva, zbarvující se listí na stromech, podzimní práce na poli, odlétání některých druhů ptáků do teplých krajin, příprava některých volně žijících zvířat na zimu apod.).

Poté se společně vypraví na vycházku do přírody, děti si vezmou s sebou menší košíčky, umělohmotné hrnečky, kelímky. Během vycházky se učitelka ptá dětí, zda kolem sebe vidí „podzim“ – některé charakteristické prvky podzimu, o kterých si povídaly ve třídě. Děti během vycházky rovněž sbírají „podzim“ do svých košíčků – barevné listy, kaštany, žaludy, oříšky, šišky, bukvice, lesní plody – ostružiny, houby a další.

Ve třídě si plody podzimu dají na podložku a o podzimu si ještě vyprávějí při odpoledních činnostech, prohlížejí si vše, co v podzimní přírodě nasbíraly, hrají si s plody, listy.


Kouzelný sáček

Pomůcky: přírodniny, látkové sáčky

Popis činnosti

Děti s učitelkou vzpomínají, jaké přírodniny si přinesly z lesa (šišky, mech, žaludy, kaštany, bukvice, různé větvičky, jednotlivé listy, stromovou kůru a další). Děti je umí pojmenovat, ale poznají je i po hmatu? Učitelka dětem připravila kouzelné látkové sáčky, v každém z nich jsou ukryty tři různé přírodniny, které děti znají. Děti si vybírají jednotlivé sáčky, do kterých se ale nedívají, pouze rukou zkoumají a snaží se určit, které přírodniny jsou v konkrétním sáčku ukryty. Po ukončení této činnosti vysypou děti přírodniny ze všech sáčků na tác nebo noviny a znovu je zkoumají hmatem. Vybírají si jednotlivé přírodniny a hmatem zjišťují a slovně popisují, jaké jsou – hladké, drsné, píchají, jsou měkké (např. mech), tvrdé, těžké, lehké… Mohou je také porovnávat mezi sebou – co je lehčí, těžší, hladší apod.


Hry s listy

Pomůcky: větší množství listů z různých druhů stromů, velký formát papíru, pastelky, vodové barvy, štětce

Popis činnosti


Děti na vycházkách pozorují, že každý druh stromu má jiný tvar, jinou strukturu kůry, jiné plody, ale také jiné listy nebo jehličí. Z vycházky si děti přinesou velké množství listů z různých druhů stromů. Ve třídě si je rozloží na koberec a třídí na hromádky listů ze stejného druhu stromu. Hromádky spočítají a zjistí, že mají listy z mnoha druhů stromů – záleží na podmínkách MŠ, které druhy stromů rostou v jejím okolí. V našem případě děti zjistily, že mají listy ze 17 druhů stromů – buk, dub, javor, jírovec, jasan, ořešák, topol, akát, lípa, jeřáb, bříza, olše, třešeň, jabloň, hrušeň, vrba. Listy některých druhů stromů byly podobné, proto vyžadovaly větší pozornost při třídění. V tomto případě nešlo o přesné určení stromu, pouze o rozlišení tvarů a velikosti listů.

Další činnost k procvičení velikosti a tvaru listů

Děti dostanou velký formát papíru, na který pastelkami obkreslují jednotlivé listy. Každé dítě si vybírá listy, které se mu líbí. Když je papír pokreslený nejrůznějšími listy, vymalují si je děti vodovými barvami. Barvy si vybírají dle své fantazie – zelenou nebo barevné podzimní. Podzimní barevné listí nepadá pouze venku v přírodě, ale napadalo nám i ve třídě na papír.

Další možnost her

Hra s listy děti bavila, nechaly jsme jim větší prostor k této činnosti i v následujících dnech – děti dále třídily listy dle své představivosti – podle barev, velikosti, tvaru, skládaly z nich na koberci různé obrazce apod.


Podzimní obrázky

Pomůcky: přírodní materiál, velké formáty papíru, lepidla

Popis činnosti

Děti mají z předešlých vycházek ve školce spoustu přírodnin, učitelka jim navrhne, že by z nich mohly vyrobit obrázky. Všechny přírodniny, které děti během vycházky nasbíraly, dáme na papír nebo igelit do prostoru třídy – různé tvary barevného listí, stromovou kůru, mech, jeřabiny, žaludy, kaštany, šípky, různé druhy šišek, větvičky apod. Děti utvoří menší skupiny (4–5 dětí), každá skupina dostane velký formát papíru, na který vytváří z přírodnin svůj obrázek. Děti z každé skupiny si berou přírodniny, které potřebují pro své dílo, ve skupině se vzájemně dohadují, jak bude obraz vypadat, které materiály použijí, kam je umístí. Přírodniny lepí lepidlem a lepící hmotou, popřípadě pomůže učitelka teplým silikonem. Když všechny skupiny obraz dokončí, představí ho ostatním – co obraz představuje.


Celý text najdete ZDE.