Jana Kovaříková: Jak ustát každodenní emoční smršť?

středa 8. února 2017 · 0 komentářů

Emoce a emoční inteligence. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, řídí náš život více, než si připouštíme. Emoční inteligence znamená schopnost vycházet sám se sebou i s druhými. Z abstraktních pojmů se rázem stávají pojmy konkrétní a potřeba ovládat je získává nejvyšší důležitosti. Kdo emoční inteligenci nemá, bude to mít v životě velmi těžké…

Zdroj: Magazín Perpetuum 12. 1. 2017


…Nejjednodušším způsobem, jak si ověřit, jak důležité a přirozené emoce jsou, je pozorovat děti a jejich chování. Děti totiž spontánně dávají najevo, když jsou veselé, smutné, šťastné nebo vzrušené. To vše se u většiny z nich děje spontánně a s lehkostí, nestydí se za své projevy, ani se je nesnaží nijak potlačovat. Pokud mají vztek, bez zábran bouchnou kamaráda, pokud mají někoho rády, nedělá jim problém své city veřejně projevovat.

Dospělí však oproti tomu emoce často potlačují, protože jsou v nich už hluboce zakořeněny předsudky vážící se k určitým emocím. Nejznámější jsou například „muži nepláčou“, „pýcha předchází pád“, nebo že ženy často využívají pláč k manipulaci s ostatními. Pokud tomuto skutečně věříte, věříte také, že některé vaše emoce jsou špatné, a tak je raději potlačujete. Je však důležité si uvědomit, že všechny naše emoce mají pozitivní smysl, a proto je důležité ovládnout v dostatečné míře EQ. Emoční inteligence je schopnost jedince mít ze života radost a být spokojený, schopnost uspět v životě s použitím odlišných životních zkušeností. V důsledku tak znamená chápat, že emoce mají formovat naše myšlení a činy pozitivním způsobem a ne působit, abychom se za ně styděli a potlačovali je…


Jak poznáte, že jste na tom s emoční inteligencí dobře

Dokážete rozlišovat i jemné rozdíly mezi emocemi a pojmenujete je
V rámci vysoké EQ je důležité umět se orientovat v tom, co a proč cítíte, a jednotlivé emoce umíte pojmenovat. Rozlišujete rozdíly mezi podrážděním, frustrací či úzkostí.

Zajímá vás, jak se cítí ostatní
Emočně inteligentní jedinci se vyznačují vlastností, která je s emocemi neodmyslitelně spjatá, a tou je empatie. Empatie totiž vyvolává zvědavost zajímat se o ostatní lidi v okolí.

Jste flexibilní
Víte, že změna je nezbytná a nutná pro váš další spokojený a šťastný život, a tak se se změnami dokážete snadno vyrovnat.

Víte, v čem jste dobří, ale víte také, co je vaší slabinou
Máte přehled, čím můžete posouvat svůj život kupředu, a zároveň dobře víte, čím byste mohli svoji spokojenost snadno ohrozit.

Dovedete odhadnout charakter ostatních lidí
Není pro vás příliš složité vyznat se v ostatních lidech, často pochopíte, co je jejich skrytou motivací.

Je těžké se vás dotknout a umíte si udělat legraci sami ze sebe
Emočně inteligentní lidé znají sami sebe natolik dobře, že je nedokáže nic rozházet. Znáte svojí hodnotu, a tak se vás jen máloco dotkne.

Říct ne vám nedělá problém
Výzkum kalifornské univerzity v San Francisku ukázal, že pokud si umíte odepřít vlastní uspokojení a umíte se ovládat, tím menší je u vás pravděpodobnost, že vyhoříte nebo že propadnete depresi.

Dovedete se poučit z vlastních chyb
Chyby, které děláte, si dlouze nevyčítáte nebo je nesmetáte pod koberec, ale vědomě se z nich dokážete poučit.

Umíte pomoci, aniž byste čekali protislužbu
Jaký máte pocit, když pro vás někdo něco udělá jen tak? Stoupne tím ve vašich očích pro svou nezištnost a vyspělost, že? Myslete i vy na ostatní a buďte nezištní.

Dovedete se vyvarovat zášti a nepřejícnosti
Vědci z univerzity Emory přišli na to, že když cítíte zášť, zvyšuje to hladinu stresu a hrozí vám vyšší pravděpodobnost, že onemocníte srdeční chorobou. I to, že se umíte vyhnout zášti, je projevem vysoké EQ a znakem silné a sebevědomé osobnosti.

Udržujete si chladnou hlavu
I při jednání s konfliktními osobami si dokážete uchovat chladnou hlavu, jednat racionálně a najít společnou řeč a konečné řešení situace.

Nejde vám o dokonalost
Dokonalost je něco, co vás ve finále může brzdit, protože jí málokdy dokážete dosáhnout. Emočně inteligentní jedinec si to dobře uvědomuje.

Jste vděční za to, co máte
Máte radost z toho, co máte, cítíte se dobře a dobrá nálada je z vás cítit. I to je znakem vysoké EQ.

Nejste workoholici
Víte, že je dobré relaxovat a mít chvíle pro sebe, nemusíte pracovat 24 hodin 7 dní v týdnu, abyste sobě i ostatním dokázali svoji nepostradatelnost. Naopak, umíte vypustit a víte, že tím vaše hodnota neklesá.

Víte, že spánek je důležitý
Spánek občerstvuje tělo i mozek. Třídí se během něj události z předchozího dne a dává vám energii a schopnost jasného uvažování v novém dni.

Nemyslíte negativně
Myšlenky jsou něco jiného než reálné činy. Pokud myslíte negativně, odráží se to i ve vašem jednání. Pokud budete myslet pozitivně, i vaše jednání bude pozitivní. Lidé s vysokým EQ toto vědí a nenechají negativní myšlenky ovládat jejich činy.


Celý text a další zajímavé články si můžete přečíst ZDE.