Květoslava Ječná: DOKUMENTY 154. Nuda při češtině? Ani nápad!

pondělí 3. dubna 2017 · 0 komentářů

První knížka z ediční řady Náměty pro učitele v edici Škola 21 byla určena učitelům češtiny. Květa – výborná učitelka a lektorka z Mladoboleslavska – v ní shrnula hry a náměty, které používá v hodinách. Knížka měla neobyčejný úspěch. Třeba bude inspirovat i vás.


Předmluva

Než se dáte do čtení tohoto textu, chtěla bych vás upozornit na jeden fakt. Hry při vyučování používám velice často a znám jich značné množství. Došlo tedy k tomu, že již přesně nevím, které jsem někde vyčetla, viděla u jiných učitelů, sama vymyslela nebo ke známým vytvořila další varianty. Mohlo dojít k tomu, že jsem zde někomu upřela autorství, omlouvám se. Berte tuto publikaci nikoli jako mé autorské „dílo“, ale shrnutí části her, které nejčastěji používám. Spolutvůrci jsou mí žáci, jejich texty zde cituji.

Jeden klad objevíte určitě. Hry máte doma zaznamenané na lístcích, zatrhané v knihách, zapsané v různých sešitech. Tak jsem to měla alespoň já, než jsem se dala přesvědčit k sepsání. Zde jsou hry zachyceny (doufám) přehledně a naprosto čitelně, což já o svých lístcích říct nemohu.

S pozdravem
Květa


Ukázky


Abeceda

– Rozdělit třídu na skupiny, co nejrychleji se bez dorozumívání seřadit podle křestních jmen (příjmení).

– Co nejrychleji abecedně seřadit libovolné věci.

– Sestavit souvětí: Alena běžela cestou do elektrárny, fialové gumové holínky chránily, igelit jako kapuce ležel měkce na oblečení, pletené rukavice s teplou umělou vložkou zahřívaly.

– Z novin vystříhat slova, abecedně seřadit (pokusit se o vtipný text).

– Na rychlost hledat neznámé výrazy ve slovníku.


Tvoření slov

– Napsat co nejvíce slov se stejnou předponou a příponou.

– Slova se stejným kořenem a jinými předponami správně zařadit do vět: naložit, složit, uložit, přiložit, založit, položit, přeložit, vyložit, doložit, odložil…

– Po vzoru Čapkovy povídky Vynálezce tvořit nová slova.

– Pokusit se o novotvary: chodit = nohit, běhat = nohat, běžec = nožec, chodidla = nohidlo, tleskat = prstat, tleskání = prstáni.

– Sestavovat slova z kořenů: MEDový + VĚDec = MEDVĚD

– Složit větu ze slov složených: Krátkodobé pozoruhodné rychlouzavření mladoboleslavského vodovodu spolurozhodl krátkozraký stavbyvedoucí Zlatoústý.

– Nakreslit mapu, kde názvy jsou tematicky zaměřeny: ves Nejezchleby, potok Špagetka, pes Buřtovka, řeka Omáčkovice, vrch Syrečkovec…

– Vytvořit větu ze slov se stejným základem: Strašný strašák a strašlivá strašitelka strašně strašili strašítky v strašírně.

– Podle Jiřího Havla část slova (ujasnit si, zda pracujeme se slovním kořenem) nahradit číslovkou: Me2dice us0 v dou5i. Ve 100dole bylo pu100. Před koupáním v bys3ně je třeba se 8ělit.


Ostrovy (propojení mluvnice, literatury, slohu)

Motivační text z Robinsona Crusoe:

Z vrcholu byl překrásný pohled. V údolí se rozprostírala ještě mlha, ale nad vrcholky kopců byl vzduch průzračný a bylo vidět do veliké dálky. Robinson posmutněl. Spařil, že všude kol dokola do nesmírně dálky je země obklopena vodou, a že tedy není na americké pevnině, ale na nějakém ostrově blízko ní.

1. Co se vám vybaví, když se řekne ostrov?

2. Voda – při jakých činnostech se vyskytuje? Ukaž pantomimou.

mytí sebe, nádobí, praní, zalévání květin, pití…

3. Kterých pět věcí by sis vzal s sebou na ostrov?

Napsat na lístek, udělat z něj lodičku, hodit doprostřed do látky. „Bouře“ loďky promíchá, každý si vytáhne jednu a postupně čte. Odhadneme, kdo loďku vyslal na moře?

4. Jak by měl vypadat ostrov mých snů.

Žáci píší krátký popis, postupně čtou.

5. Vytvoříme kouzelný ostrov:

všechny věci začínají od jednoho písmene,
ostrov hraček, jídla, oblečení…
ostrov má tvar kytary, nachází se na něm obec Ladičov, hrad Noťák, řeka Konzertovice, pohoří Etudov…

6. Namalujeme prospekt lákající k návštěvě ostrova, vymyslíme veršovaný slogan:

Bod 6, 7 – práce ve skupinách.

7. Kam byste se vypravili, jeli byste sami nebo vzali někoho s sebou, Koho, proč?

Na ostrově může být hezky, ale jsme raději mezi kamarády.

8. Závěr – jsme neznámý ostrov pro druhé?

Ostrovy,
ostrovy, kde nikdy nepřistaneme
ostrovy, kde nikdy nevystoupíme
ostrovy přikryté vegetací
ostrovy přikrčené jak jaguáři
ostrovy němé
ostrovy nehybné
ostrovy zapomenuté a bezejmenné.
Házím své boty přes palubu, protože bych rád došel až k vám.

(inspirováno I. Ulrychovou)


Závěr

Děkuji všem, kteří dočetli až sem. Situace nebyla nejhorší, škytala jsem přiměřeně, v levém uchu mi znělo pouze občas. Jestliže tato publikace alespoň někomu pomohla, sdělila něco nového, jsem spokojená.


Zdroj: Ječná, Květoslava: Nuda při češtině? Ani nápad! Zásobník 307 her a nápadů pro výuku českého jazyka. Praha: Agentura STROM, 1997. Edice Škola 21, ediční řada Náměty pro učitele sv. 1. ISBN 80-901954-4-X

Celý text knížky si můžete stáhnout ZDE.

Digitalizovala Kateřina Brožová. Texty převedené z archivních materiálů nebyly redakčně korigovány.Další díly seriálu najdete ZDE.