Školy se učí podporovat i nadané žáky! S pomocí „mentorů škol – konzultantů vyvážené inkluze“

čtvrtek 24. února 2022 · 0 komentářů

Ve dnech 4.–6. února 2022 proběhlo v Hradci Králové školení dalších mentorů škol – konzultantů vyvážené inkluze. Ti rozšíří řady stávajících (patnácti) profesionálních školských pomocníků. Projekt Synapse podpořený Nadací RSJ tak přese všechny pandemické obtíže naplní své ambiciozní cíle. Pořádající Asociace freelancerů ve školství (AFREŠ z. s.) sdružuje osobnosti, které poskytují poradenství školám, jež projeví zájem o využití modelů vyvážené inkluze a budování systémů podpory nadání.