Michael Fullan: Vedení ze středu. Systémová strategie

pondělí 31. května 2021 · 0 komentářů

Pro všechny zájemce jsme ve SKAVu přeložili jeden klíčový text Michaela Fullana. SKAV nabízí český překlad celosvětově nejcitovanější definice "středního článku" a systémové strategie "vedení ze středu". Najdeme zde také praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).

Zážitkově online

sobota 29. května 2021 · 0 komentářů

Prázdninová škola Lipnice aktuálně spouští vzdělávací kurzy pro pedagogy online. Přestože nebylo snadné přenést kurz, který je postavený na osobním prožitku, do online formy, věříme, že se nám podařilo kvalitu našich kurzů udržet i v online podobě. Rádi bychom pedagogům prostřednictvím našich kurzů přinesli novou inspiraci a energii, kterou všichni v aktuální době velmi potřebujeme. 

Jak se vyrovnat s distanční výukou? Podívejte se na pokračování kurzu S asistenty k lepší škole!

pátek 28. května 2021 · 0 komentářů

Na začátku února jsme spustili první online vzdělávací kurz S asistenty k lepší škole, který se zaměřuje na podporu dětí ohrožených sociálním vyloučením. Během prvních čtyř měsíců jej absolvovalo již 750 studujících. Rádi bychom představili pokračování kurzu nazvané “Sam není sám”, které se zaměřuje na důsledky distanční výuky, spolupráci s rodinou a bezpečné prostředí doma i ve škole, které žáci potřebují pro svoji adaptaci po dlouhém období vzdělávání na dálku. Během prvního týdne jej absolvovalo 99 studujících, kteří jsou do kurzu již zaregistrováni. 

Pavel Bobek: Jak explicitní didaktika postavila můj pohled na vzdělávání vzhůru nohama

čtvrtek 27. května 2021 · 0 komentářů

Psal se rok 2019 a já se po zdlouhavém přijímacím procesu konečně vydal na kariéru učitele v Anglii. V rámci programu Teach First jsem absolvoval úvodní několikatýdenní školení na UCL Institute of Education a v září už jsem stál před tabulí prvostupňové základní školy v jedné z horších čtvrtí jižního Londýna. 

Principy, kompetence a hodnoty ScioŠkol: Vedeme ke svobodě a zodpovědnosti za sebe i za svět

středa 26. května 2021 · 0 komentářů

Nedávno nás na slovensko-českém online semináři navštívil Ondřej Šteffl a seznámil nás s konceptem ScioŠkol, který vznikal v diskusi celého týmu a stále se ještě propracovává. Je možné se s ním seznámit na webu. Možná by zajímal i vás. 

Lucie Kocurová: Dobře se učit dnes nestačí, říká autor obdivované vzdělávací reformy v Kanadě

úterý 25. května 2021 · 0 komentářů

Celý profesní život zasvětil kvalitnímu vzdělávání a reformám vzdělávacích systémů, protože věří, že školy by měly nejen předávat znalosti, ale především vychovávat schopné lidi, kteří jsou připraveni čelit výzvám, jako je klimatická změna nebo rostoucí sociální nerovnosti. Profesor Michael Fullan z Torontské univerzity se podílel na přerodu školských systémů v několika státech světa. Na jaře u nás vystoupil na konferenci Úspěch pro každého žáka, kterou pořádá SKAV. „Neznám přesně situaci v Česku, ale podle otázek z publika a ohlasů na mé vystoupení soudím, že jste připraveni rozjet rozsáhlé změny. Jen je třeba začít,“ říká.

Koordinátor středního článku podpory Jirásko: Chceme odbřemenit školy

pondělí 24. května 2021 · 0 komentářů

Jaroslav Jirásko je koordinátorem středního článku podpory pro okres Semily. Po 21 letech, která strávil na základní škole K. V. Raise v Lázních Bělohrad jako ředitel, se rozhodl pro změnu. Jak sám říká, ve středním článku by měli být lidé z praxe, kteří rozumějí školám a jejich potřebám. Žádní úředníci. O tom, jak hodnotí uplynulý rok ovlivněný pandemií, proč se rozhodl pro změnu a co může pro školy udělat v roli koordinátora, se dočtete v následujícím rozhovoru v Lidových novinách.

Ellen Notbohm: 10 věcí, které by vaše dítě s artismem chtělo, abyste věděli

sobota 22. května 2021 · 0 komentářů

Oceňované knihy, která získala několik prestižních cen a je doporučovaná na mnoha zahraničních odborných i rodičovských webech o artismu.

Čím zaplnit prázdný prostor mezi centrem a školami? Ministerstvo spustilo pilotáž středního článku

pátek 21. května 2021 · 0 komentářů

Na podzim vláda schválila Strategii 2030+. Spolu s tím se vybudování středního článku vzdělávání stalo jednou z priorit. Teď ministerstvo školství spouští na Semilsku a Svitavsku dvouletou pilotáž, během níž chce hledat, jakou podobu by nová úroveň školského systému mohla mít.

Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

čtvrtek 20. května 2021 · 0 komentářů

Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce.

Vzdělání druhé kategorie. Středoškoláci upozorňují na diskriminaci ve školství

středa 19. května 2021 · 0 komentářů

Česká středoškolská unie (ČSU) vydává 5 priorit pro spravedlivější školství. V něm upozorňuje na nerovnosti v českém vzdělávání, představuje hlavní cesty řešení a apeluje na odpovědné instituce a politické představitele.

Jitka Polanská: Učňovských škol si nevážíme, na rozdíl od Švýcarska. Dokázali jsme to datovou analýzou, říká autor studie

úterý 18. května 2021 · 0 komentářů

Zedník, instalatér, elektrikář, automechanik: bez těchto profesí by se náš život okamžitě zhroutil. Přesto mají učňovské obory, na které míří ze základních škol třetina žáků, velmi nízký společenský status. Je to vidět zejména v porovnání se zeměmi jako je Švýcarsko, které má k práci rukama úplně jiný vztah. Doložila to studie institutu CERGE-EI IDEA. Její autor, datový analytik Václav Korbel vysvětluje, proč to tak zřejmě je. 

ČOSIV: Při návratu do školek je třeba podpořit školní úspěšnost předškoláků

pondělí 17. května 2021 · 0 komentářů

Pandemická doba výrazně negativně ovlivnila také předškolní vzdělávání. Mateřské školy i předškolní kluby, které navštěvují zejména děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, byly část tohoto období zavřené, fungovaly v omezeném provozu, směřovaly děti do tzv. domácího vzdělávání anebo se pro něj u obav o své blízké rozhodli rodiče dětí. To negativně dopadlo zejména na děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy.

JSNS: Souboj pravdy se lží v mediálním ringu. Kdo zvítězí?

sobota 15. května 2021 · 0 komentářů

Už po páté se v České republice koná šestitýdenní akce na podporu mediální gramotnosti s názvem „Týdny mediálního vzdělávání“ (10. května – 18. června), které pořádá vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni. Podruhé v online podobě.

Martina Kopecká: Kočovný učitel výtvarky: Děti se uzavřely, ale víc tvoří

pátek 14. května 2021 · 0 komentářů

Výtvarník Jan Kopřiva je takovým kočovným učitelem výtvarné výchovy na Kutnohorsku. Už deset let pendluje mezi vesnickými školami a ve světě umění se snaží být dětem spíš průvodcem než autoritou.

Více než 780 škol zavede od září novou informatiku

čtvrtek 13. května 2021 · 0 komentářů

Základní školy se připravují na přechod na upravený Rámcový vzdělávací program, který mění výuku informatiky a zavádí digitální kompetence do všech předmětů. Ačkoli nemusí nové kroky zakomponovat ihned, 787 škol se rozhodlo ke změnám přihlásit již od 1. září 2021. Vychází to z dat Národního pedagogického institutu ČR, který školám nabízí při zavádění změn podporu.

Prohlášení SKAV k uzavírání škol v době pandemie

středa 12. května 2021 · 0 komentářů

Jsme svědky zcela ojedinělé situace, kdy školy na celém světě čelí opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru. Mezi státy existují poměrně velké rozdíly. Jen málo z nich dokázalo zabránit šíření viru bez omezení přímého kontaktu žáků a učitelů během prezenční výuky. České děti čelí jednomu z vůbec největších omezení pravidelné školní docházky i mimoškolních aktivit, včetně těch, které se odehrávají ve venkovním prostředí. 

Honza Vojtko: Po pandemii nám hrozí deprese i alkoholismus. Návrat do normálu je utopie

· 0 komentářů

Pandemie koronaviru stále není u konce, mnohým docházejí síly a přibývá těch, kteří se potýkají s depresemi či úzkostmi. Nárůst duševních onemocnění může přitom podle psychoterapeuta Honzy Vojtka pokračovat i po rozvolnění vládních opatření. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč lidem budou hrozit podobné symptomy jako vojákům po návratu z války a jak krize dolehne na nastupující generaci.

Jiří Hlavenka: Školství po Covidu – zajímá to tady vůbec někoho?

úterý 11. května 2021 · 0 komentářů

Diskutujeme-li dnes vzdělávání, diskutujeme Covid. Jak vést online výuku, zvládáme ji? Kdy a co otevírat nebo ne, s jakými omezeními. Testy, roušky.Je to pochopitelné, toto nás dnes trápí. Ale Covid pomine, nebo alespoň ustoupí do pozadí a bude možné se vrátit zpět k normální výuce.

David Klimeš: Vyvražďovací přijímačky a maturity nejsou jediným problémem postupně otvíraných škol

pondělí 10. května 2021 · 0 komentářů

Všem studentům dlužíme šanci na úspěch. Mají právo na dohnání toho, co jim covid vzal. Stát se jim to musí pokusit vrátit.

Anders Hansen: Instamozek

sobota 8. května 2021 · 0 komentářů

Máte potíže s usínáním? Dokážete se delší dobu soustředit jen s obtížemi? Toužíte po dokonalém životě celebrit ze sociálních sítí? Kniha renomovaného švédského psychiatra se zabývá dopadem „digitálního věku“ na fungování našeho mozku.

Pedagogická doporučení k návratu žáků do škol

pátek 7. května 2021 · 0 komentářů

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro ředitele, jejich zástupce i jednotlivé pedagogy, jak se škola na návrat žáků může připravit, jak na něj připravit rodiče a především samotné žáky. Cílem metodického doporučení je pomoci školám nastavit pravidla a připravit plán nejenom pro adaptační období, ale také pro pedagogickou práci v posledním čtvrtletí tohoto školního roku. 

Daniel Pražák: Když to může spadnout, nejspíš to spadne

čtvrtek 6. května 2021 · 0 komentářů

Textů reflektujících uplynulý pandemický rok vyjde jistě mnoho – texty vzletné, texty kritické, texty plné naděje a inspirace. Tento si ovšem neklade takové cíle. Jeho cílem je vlastně být přízemní, pobavit a odlehčeně zhodnotit zvláštní rok, rok distanční výuky. Při jeho psaní vycházím z rozhovorů s různými kolegy a kolegyněmi z celé republiky, ať už nováčky, kteří začali učit „s rouškou na puse“ a záhy se ocitli místo před katedrou za kamerou, ale také s těmi služebně staršími, kteří pamatují kdejakou revoluci (ve výuce).

Petr Honzejk: Vláda poznamenala děti na duchu i na těle. Vytvořila generaci deziluze

středa 5. května 2021 · 0 komentářů

Děti z druhého stupně základek konečně zamířily do lavic. Je to dobře, ale úleva nemůže překrýt skutečnost, že se česká vláda na dětech vyřádila jako žádná jiná. Podepsala se na jejich vzdělání, na jejich tělesné kondici, na jejich duších.

Milan Ježek: Vychováváme ve škole nové narkomany úspěchu?

· 0 komentářů

Přicházíme do škol, plní očekávání a radosti. Odcházíme jako inteligentní narkomani úspěchu. Věda a filozofie nám ukazuje cestu k porozumění, proč tomu tak je.

Myslí to politici se vzděláváním vůbec vážně? Neziskový sektor si pro ně připravil domácí úkoly

úterý 4. května 2021 · 1 komentářů

Jak odstranit propastné rozdíly v podmínkách a kvalitě vzdělávání nebo jak využít potenciálu každého žáka na maximum? To jsou některé otázky, které si klade výzva Domácí úkoly 2021 adresovaná tuzemských politikům. Jejím cílem je doporučit konkrétní kroky pro následující volební období, které by měla politická reprezentace neodkladně učinit. České vzdělávání si nemůže dovolit další promarněnou šanci na konzistentní politiku, shodují se signatáři výzvy.

Proč (ne)jsou ředitelé ZŠ kapitány českého školství?

pondělí 3. května 2021 · 2 komentářů

Ředitelé základních škol by měli být lídry prvotního vzdělávání a jako manažeři českého školství určovat směr moderní výuky. Pomoci by jim v tom měl i dobře nastavený vztah se zřizovatelem, založený na vzájemné důvěře. Proč tomu tak často není? Jak to, že ředitelé ztrácejí čas méně podstatnými úkoly? A kudy vede cesta ke zlepšení postavení těchto klíčových pedagogů?