22. 10. konference o koktavosti „S vámi pro vás – mluvíme jedním hlasem“

pátek 27. června 2014 · 0 komentářů

u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti v ČR.

Letos přivítáme jako hlavního hosta psychoterapeuta Michaela Sugarmana z USA. Ten je jedním ze zakladatelů Mezinárodního dne porozumění koktavosti a čelním představitelem Mezinárodní asociace pro koktavost (ISA). Bude mluvit o nejnovějších přístupech a posunech v terapii osob s poruchou plynulosti řeči, o copingových strategiích zvládání úzkosti a stresu, úspěších dosažených v oblasti legislativy. Seznámíte se i s dalšími zajímavými fakty, které si přenesete do Vaší praxe.

V rámci workshopů se budeme věnovat překonávání bloků v komunikaci, propojení práce těla a řeči v rámci expresivních terapií (tanečně-pohybové terapie, arteterapie, dramaterapie).

Pořadatelé: Občanské sdružení LOGO ve spolupráci s Českou asociací pro koktavost, Asociací klinických logopedů ČR, Magistrátem města Brna a Městskou částí Brno – střed

Místo a čas konání: Školící centrum JMK, Cejl 73, Brno, 8.30–16.15 hod.

Program ke stažení ZDE.

Pomoc v krizi z vysvědčení

· 0 komentářů

Konec školního roku je často náročný pro děti i jejich rodiče. Nezisková organizace Lata, která dlouhodobě pracuje s ohroženou mládeží, proto připomíná, že zvládnout stres spojeným s vysvědčením pomáhají i speciální programy.

„Očekávání školních výsledků může být zátěží pro děti z fungujících rodin, natožpak pro ty, kterým kvalitní vztahové zázemí chybí, mají sklony k rizikovému chování nebo řeší všelijaké psychické obtíže a problémy spojené s dospíváním,“ říká ředitelka Laty Markéta Ježková.

Rozdávání vysvědčení a s ním spojený stres tak mnohdy vede k různým krizovým situacím nebo zhoršení psychiky dětí. Ne vždy je v silách rodiny takovou situaci vyřešit a pak je čas požádat o odbornou pomoc.

„Lata nabízí mladým lidem program ‘Ve dvou se to lépe táhne‘, ve kterém se mladému člověku dostává podpory od mírně staršího dobrovolníka, jenž obdobnými situacemi procházel v nedávné minulosti. Nabídne tak nejen svou zkušenost, ale i potřebný odstup od problému a jeho možná řešení. Zároveň dobrovolník klienta v průběhu školního roku přirozeně motivuje k zájmu o studium, což je nejúčinnější prevencí před ‘strašákem vysvědčení’,” uzavírá Ježková.


O občanském sdružení Lata

Občanské sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež pomáhá od roku 1994 sociálně ohroženým dětem a mladým lidem ve věku 13–26 let. Hlavní projekt „Ve dvou se to lépe táhne“ je založen na vrstevnické podpoře od vyškolených dobrovolníků, od nichž se klienti učí, jak se vypořádat s obtížnými životními situacemi a kvalitně trávit volný čas. Pomoc dobrovolníků je doplněna o odbornou péči sociálních pracovníků a další doplňkové služby. V roce 2012 rozšířilo sdružení své služby o program podpůrné individuální práce s rodinou. Jeho cílem je provázení rodičů v náročných momentech výchovy dětí, nalezení prostoru pro komunikaci mezi členy rodiny a posílení zdravých vazeb mezi nimi. Za svou práci získala Lata v roce 2013 mezinárodní Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.

Více informací naleznete na www.lata.cz.