Stanovisko SKAV k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách

úterý 14. března 2017 · 0 komentářů

Členské organizace SKAV chtějí prostřednictvím tohoto stanoviska vyjádřit znepokojení nad tím, jakou formou jsou v současné době realizovány výstupy RVP související s tématem výchovy k obraně státu.