Národní galerie se otevře návštěvníkům na několik dní zdarma

čtvrtek 12. května 2016 · 0 komentářů

Národní galerie v Praze se květnu a červnu zapojí hned do několika projektů s volným vstupem. Během druhého ročníku festivalu Open House Praha se 14. a 15. května otevřou nejen expozice NG na Hradčanském náměstí, ale také jindy nepřístupné prostory Šternberského, Schwarzenberského a Salmovského paláce. Zdarma se galerie otevře i na Mezinárodní den muzeí a galerií 18. května a během tradiční Pražské muzejní noci 11. června.

„Dny volného vstupu jsou pro nás prvním krokem k naplnění dlouhodobé vize volného vstupu do stálých expozic pro širokou veřejnost. Ten mohou využívat díky spolupráci s Komerční bankou zatím děti, mládež do 18 let a studenti do 26 let. Kromě stálých expozic a většiny výstav bude pro návštěvníky připraven také bohatý doprovodný program, v rámci kterého se uskuteční nespočet komentovaných prohlídek, přednášek, ale i divadelních či tanečních představení,“ uvádí Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze.

V rámci Open House bude možné o víkendu zdarma zhlédnout expozice starého umění ve Šternberském a Schwarzenberském paláci, které zahrnují díla mistrů jako jsou Rembrandt, Rubens, Goya, Dürer nebo Škréta. Sousední Salmovský palác s uměním 19. století navíc aktuálně nabízí také fotografie Andyho Warhola v rámci výroční výstavy NG Velkorysost. Umění obdarovat.

Ve středu 18. května na Mezinárodní den muzeí a galerií budou otevřeny budovy NG (s výjimkou Valdštejnské jízdárny a výstavy Císař Karel IV. 1316–2016) a otevírací doba bude prodloužena až do 21 hodin. Návštěvníci si kromě stálých expozic budou moci prohlédnout také řadu výstav včetně hlavní expozice výstavy Velkorysost v paláci Kinských.

2. června se NG zapojí do akce Prahy 7 Máme otevřeno!, v rámci níž budou od 18 do 22 hodin otevřeny všechny stále expozice i výstavy ve Veletržním paláci včetně nové výstavy malíře a tvůrce obalů čokoládovny Orion Zdenka Rykra.

V rámci Pražské muzejní noci nabídne NG 11. června opět všechny všechny stálé expozice a výstavy v paláci Kinských, Veletržním, Salmovském, Schwarzenberském, Šternberském paláci a Klášteře sv. Anežky České. Po celý večer od 19 do 1 hodiny ráno budou probíhat zajímavé přednášky, komentované prohlídky a představení.

Kompletní program naleznete na stránkách www.ngprague.cz

Podpořte činem odtajnění výsledků státní maturity

· 0 komentářů

Žádejte data o tom, co maturanti v České republice umějí a neumějí. Přidejte se k dosavadním žadatelům a pomozte tím středoškolákům a jejich učitelům.

Zdroj: www.data-mat.cz


Proč to dělat?

„Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu. Učitelé uvidí výsledky své práce v širších souvislostech.

Maturitní data jsou každoročně pořizována z prostředků daňových poplatníků, avšak středoškoláci, učitelé ani ostatní se z nich zatím nemohou poučit. Zveřejnění dat nikomu neuškodí, náklady jsou zanedbatelné a přínos velký.

Data mohla být veřejně přístupná už od spuštění státní maturity v roce 2011, ale Ministerstvo školství dosud nezveřejňuje dokonce ani výsledky jednotlivých testových úloh.


Co udělat?

Jako žadatel nemusíte být plnoletý a MŠMT musí vaší žádosti vyhovět zdarma. Můžete žádat o výsledky jedné testové úlohy, která vám bude přidělena náhodně, abychom pokryli všechny testové úlohy.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Pošlete mi žádost (napravo od ní). Stránka vám vzápětí pošle předlohu žádosti připravenou tak, abyste s jejím podáním e-mailem neměl(a) žádnou zbytečnou práci. Od žadatelů budou postupně shromážděna získaná data a výsledky budou na webu iniciativy zveřejněny.

Podrobnější informace si můžete stáhnout ZDE.


Nabídka řediteli Cermatu

„Podle pana ředitele veřejnost netuší, jak důkladně Cermat testové úlohy prověřuje a schvaluje. J. Zíka se proto obává, že by nově zveřejněné údaje mohly být laiky dezinterpretovány, a to s vážnými následky. Jeho obavy sice nesdílíme, přesto jsme mu ale navrhli, jak tomu společně předejít. Jsme připraveni přidat k výsledkům každé testové úlohy, které získáme na základě žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejníme, stručné autorské odůvodnění správné odpovědi a rovněž informaci o tom, co Cermat úlohou zjišťoval,“ píše se na webu iniciativy v rubrice Novinky.

Děti jsou málo venku, myslí si čeští rodiče

· 0 komentářů

Poprvé byl v České republice uskutečněn reprezentativní výzkum, který zkoumá, jak děti ve věku žáků základní školy tráví svůj čas venku a co si o tom myslí jejich rodiče.

Rozsáhlý výzkum „České děti venku“ provedený na reprezentativním vzorku 1 515 českých dětí a stejném počtu jejich rodičů realizovala Nadace Proměny Karla Komárka. Toto šetření jako první svého druhu v České republice ukazuje, že typický český školák tráví venku ve všední den v průměru 1 hodinu a 41 minut a o víkendových dnech v průměru 2 hodiny a 49 minut. Dohromady průměrné dítě stráví venku kolem 14 hodin týdně.

„Tento výsledek může mnoho lidí příjemně překvapit. Je ale důležité, že mezi dětmi jsou v této oblasti velké rozdíly a hodně dětí dnes dává před pobytem venku přednost televizním a počítačovým obrazovkám,“ říká koordinátorka výzkumu Dagmar Loubalová z Nadace Proměny Karla Komárka. Zatímco 11 % dětí tráví někde venku méně než 4 hodiny týdně, 10 % dětí je venku více než 26 hodin týdně. Celých 50 % dětí se ve zkoumaném týdnu nedostalo do přírody.

Výzkum také zjišťoval, v jakém venkovním prostředí se děti – v rámci školních i mimoškolních aktivit – zdržují. Nejčastěji děti pobývají na zahradě nebo na dvorku (v průměru 4:31 týdně), dále na ulici (v průměru 3:31 týdně) a na hřišti (v průměru 2:57 týdně). Nejméně času naopak tráví v přírodě (v průměru 2:03 týdně) a v parku (1:02 týdně). V zeleni tedy v průměru tráví jen něco málo přes polovinu všeho času, který jsou venku.

Koordinátorka výzkumu Dagmar Loubalová k tomu dodává: „Z odpovědí dětských účastníků výzkumu jsme zjistili, že můžeme rozlišit dva základní způsoby, jak české děti chodí ven. Starší děti z rodin s nižším vzděláním, které tráví více času u obrazovek telefonů, počítačů a televizí, pobývají ve všední dny výrazně více času na ulici. Jejich protikladem jsou děti, které jsou během všedních dnů venku méně, zejména na ulici, ale je pro ně charakteristické trávit výrazně více času v přírodě a další zeleni během víkendů. Častěji se s tímto způsobem pobývání venku setkáme mezi mladšími dětmi z rodin s vyšším vzděláním, které tráví méně času u obrazovek.“

Přestože mezi českými dětmi existují velké rozdíly, většina rodičů se shodne na tom, že děti jsou venku málo. Celých 81 % z nich se domnívá, že děti potřebují být venku každý den, stejně tolik jich pak považuje nedostatek kontaktu s přírodou u dnešních dětí za velký problém a souhlasí s tím, že se tento problém týká také dospělých.

Rodiče si zároveň myslí, že děti tráví příliš mnoho času u elektronických médií a považují je za největší překážku, která dětem brání být více venku. Na internetu, sledováním televize nebo DVD, hraním počítačových her a poslechem hudby totiž děti ve všední den průměrně stráví 4 hodiny a 14 minut, což je o více než dvě a půl hodiny více, než kolik času pobývají ve všední dny venku.

Výzkum také přináší odpověď na otázku, jaké možnosti trávit čas venku dává dětem školní docházka. Z odpovědí dětí a jejich rodičů vyplývá, že během výuky se ve zkoumaném týdnu dostala ven jen menšina dětí (nejčastěji se jednalo o hřiště, v 8 % případů). Jen o něco málo lepší byla situace o přestávkách. Přestože většina českých škol má na svém pozemku nebo v těsné blízkosti sportoviště, hřiště, zeleň nebo park, málokterá toho využívá. Dvě třetiny českých rodičů se přitom domnívají, že by školy měly do svého venkovního prostředí více investovat.

Ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Jitka Přerovská k tomu říká: „Právě na potenciál venkovního prostředí škol dlouhodobě upozorňujeme naším programem Zahrada hrou. Zaměřujeme se na školní zahrady a snažíme se ukázat, jak mnohostranně se dají využít – nejenom že jsou pro děti příležitostí, jak být více venku, v pohybu a v kontaktu s přírodě blízkým prostředím, ale mohou také obohatit výuku a podporovat všestranný rozvoj dětí, jejich zdraví a kreativitu.“

Prostřednictvím programu Zahrada hrou podporuje Nadace Proměny Karla Komárka proměny českých školních zahrad. Od roku 2010 vzniklo 7 nových zahrad a právě probíhá další grantová výzva, ve které může příspěvek na novou zahradu získat dalších 5 škol.

Na výzkumu „České děti venku“ Nadace Proměny Karla Komárka se podílela také výzkumná agentura Median.

Více ZDE.

Nedostatek odborníků ohrožuje energetickou konkurenceschopnost ČR

· 0 komentářů

Česká energetika čelí v současnosti mnoha výzvám. Zajištění její dostatečné konkurenceschopnosti v budoucnu závisí na síle energetických firem, které zde působí. Jejich růst a existenci však omezuje dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podle Českého svazu zaměstnavatelů v energetice tento obor kriticky postrádá zhruba 6 tisíc specialistů. Příčinu vidí především v nedostatečném počtu kvalitních absolventů technických škol i nejednoznačných prioritách energetiky daných státem.

O aktuálních problémech v tomto oboru budou hovořit odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále představitelé technických vysokých škol i zástupci energetických společností na konferenci pořádané Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Akce se uskuteční ve čtvrtek 12. května v rámci Mezinárodního veletrhu výroby, rozvodu a užití energie FOR ENERGO v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

„Problém nedostatku odborníků nevidíme jen v soukromém energetickém sektoru, ale chybí i konzultanti a odborníci ve státní správě. Současná generace nemá své nástupce, není komu předávat zkušenosti. Největším problémem je, že v energetice se musí uvažovat několik desítek let dopředu. Potřebný počet technicky zaměřených inženýrů nestačí vystudovat, natož získat zkušenosti, chybí nám jedna celá generace,“ hodnotí současnou situaci Lucie Janoušková, odborný pracovník z Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE).

Počet čerstvých vysokoškolských absolventů nepokrývá poptávku. Mladé energetiky vychová např. ČVUT v Praze, VUT v Brně, Technická univerzita v Liberci, VŠB-TU v Ostravě, ZČU v Plzni či UJEP v Ústí nad Labem. Např. Fakultu elektrotechnickou ČVUT Praha v loňském roce dostudovalo přes 660 absolventů, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vloni úspěšně dokončilo zhruba 800 lidí. Podle odborníků je třeba začít s motivací mládeže a vyhledáváním technických talentů nejpozději na středních školách, vztah k přírodním vědám však vzniká již na nižších stupních. Důležitá je také efektivní spolupráce škol a komerční sféry, která je podle zkušeností ČSZE na vysoké úrovni. „Firmy poskytují školám finanční pomoc, organizují pro ně vzdělávací programy, stáže a soutěže. Velmi oblíbené jsou exkurze do energetických provozů, kde mají děti možnost vidět, jak všechno od začátku vzniká,“ upřesňuje Janoušková.


Hrozí českým domácnostem energetická chudoba?

Situaci v energetice komplikuje také stále se měnící státní energetická koncepce a chybějící jednoznačná vize, které energetické zdroje budou státem upřednostněné. V dlouhodobém horizontu se dá očekávat posílení kapacit obnovitelných zdrojů. Odborníci však varují před důsledky decentralizované energetiky, zejména před růstem cen distribuce elektřiny. „Pokud se stále více domácností bude odpojovat od elektrorozvodné sítě, nastane problém. V současné době sice klesá cena energie koncovým zákazníkům, nicméně v dlouhodobém horizontu musí dojít ke zdražení. Dnes mají distribuční společnosti největší část svých nákladů ve formě fixních nákladů. Pokud tedy bude klesat počet připojených zákazníků, bude třeba rozdělit stejné stálé náklady mezi menší množství odběratelů, což zapříčiní nárůst ceny,“ vysvětluje Janoušková. V krajním případě může nastat tzv. energetická chudoba, tedy stav, kdy řada domácností nebude schopná zaplatit účty za energii.

Podrobně se této problematice bude věnovat konference „Aktuální problémy české energetiky a odborného školství“, která proběhne dne 12. 5. 2016 v rámci doprovodného programu jarních průmyslových veletrhů.