O nás

pondělí 1. ledna 2001 ·

Předchůdcem tohoto webu byl tištěný časopis Učitelské listy – nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání. Vycházel od roku 1993 desetkrát ročně, později i s pravidelnou přílohou Ředitelské listy. Vydavatelkou byla soukromá firma Agentura STROM. Čtvrtletně jsme vydávali a rozesílali zdarma všem školám informační servis pro školy Zlaté listy. Další významnou aktivitou firmy byl zásilkový i přímý prodej pedagogické a další odborné literatury. Za dobu svého působení jsme také sami vydali přes tři desítky publikací. Nejznámější je ediční řada Škola 21.

Šéfredaktorkou Učitelských listů byla Jana Hrubá. Při nasměrování obsahu časopisu byli jejími cennými spolupracovníky a často i autory členové redakční rady: Ing. Vít Beran, Mgr. Zdeněk Bělecký, PaedDr. Iva Cichoňová, PhDr. Ondřej Hausenblas, doc. Jaroslav Kalous, PhD., Mgr. Jana Kargerová, PhDr. Ladislava Knihová, PaedDr. Jaroslav Nádvorník,doc. Michaela Prášilová, PhD., prof. PhDr. Karel Rýdl.

Za dobu své existence získaly Učitelské listy renomé jak mezi pedagogickými odborníky, tak mezi učiteli a řediteli všech typů škol, ale i mezi rodiči a dalšími zájemci o problémy vzdělávání. Vytvořila se kolem nich početná skupina autorů, spolupracovníků a čtenářů. Roku 2001 vznikly také Učitelské listy internetové, které poté přijaly nabídku ke spolupráci s Českou školou.

V červnu 2008 odešla šéfredaktorka Jana Hrubá do důchodu, tištěný časopis přestal po 15 letech vycházet a většina aktivit firmy byla utlumena.

Zachovány pro své sympatizanty zůstávají internetové Učitelské listy, které poskytují zájemcům kromě aktuálních článků i bohatý archiv článků převzatých z časopisu.

Rádi poskytneme publikační prostor na jakékoli téma z celého spektra vzdělávání pedagogickým odborníkům, učitelům a ředitelům všech typů škol i odborníkům působícím v oblasti celoživotního vzdělávání, volného času, psychologům či terapeutům. Na uvedenou adresu můžete také zasílat k uveřejnění pozvánky na akce s odkazem na vaši vlastní webovou stránku, kde jsou uveřejněny podrobnosti o akci a přihláška.

Velký zájem máme i o názory rodičů, studentů, zaměstnavatelů a všech lidí, kteří mají co říci k současné podobě i změnám vzdělávání a vzdělávacího systému. Honoráře vzhledem k neziskovosti webu bohužel neposkytujeme.

Příspěvky nám můžete zasílat ve formátu RTF nebo Word na e-mailovou adresu jana.hruba@ucitelske-listy.cz.

Šéfredaktorka webu:
Jana Hrubá
e-mail: jana.hruba@ucitelske-listy.cz
tel.: 774 446 635

0 komentářů: