Podle čeho poznáte dobrého ředitele školy?

středa 14. března 2018 · 0 komentářů

Dobrá škola má vždy dobrého ředitele. Bez něj se dobrou školou nikdy nestane. Pro štěstí vašich dětí je tedy ředitel dost podstatná postava, i když s nimi nebude v každodenním kontaktu. Podle čeho se podle Tomáše Feřteka poznají dobrá ředitelka a dobrý ředitel?


Ví, co chce a jak tam dojít

Dobrý ředitel má jasnou představu, jak by jeho škola měla vypadat za pět deset let a ví, kudy tam dojít. Umí jasně vysvětlit svou koncepci. To platí pro ředitele inovátory i ředitele konzervativce. Oba typy škol, inovativní i konzervativní, mají svou klientelu, a tedy nárok na existenci. On je totiž rozdíl mezi školou konzervativní a stagnující, kde se posledních třicet let nic nezměnilo.


Mantra špatného ředitele: Já ničemu nebráním a To už dávno děláme

Dobrý ředitel nepoužívá v rozhovoru o škole větu „já ničemu nebráním“. Tak právě mluví ti ředitelé, kteří žádnou koncepci nemají a na jejichž škole každý učitel učí, jak umí. Někdo dobře, někdo špatně. Tak často mluví ředitelé škol, kde o nic nejde a nic se nehýbe.

Dobrý ředitel vám taky na otázku, jestli v jeho škole zavádí nějaké inovace, neřekne „tyhle věci už dávno děláme“. To je totiž erbovní věta ne příliš schopných ředitelů, kteří tak odrážejí každý pokus o změnu, ať už ve vyučování nebo ve stylu komunikace s rodiči.

Dobrý ředitel vám řekne, že se o to či ono pokouší, ale není to snadné. To totiž vystihuje reálný stav věcí. Zlepšit na škole kvalitu výuky nebo vztahy je obvykle složitá práce, někdy na léta.


Dobrý ředitel si na vás udělá čas. Ví, že rodiče jsou klienti jeho školy

Když řediteli zavoláte, že uvažujete o jeho škole pro své dítě, ten dobrý si na vás udělá čas nebo vás spojí s někým ze školy, kdo si na vás čas udělá, abyste probrali, jestli se opravdu tahle škola pro vaše dítě hodí.

Až tam půjdete, všímejte si, jak má škola zařízeno, abyste se do ní dozvonili. Pokud vás někdo seřve, že nejste přezutí nebo nemůžete najít ředitelnu, jsou to minusové body pro ředitele. Plus je naopak, pokud přijdete neohlášení a najdete ředitelnu, kde jsou dveře stále otevřené. Je to pro vašeho ředitele bod navíc. Jasně dává najevo učitelům, žákům i rodičům, že je tu především pro ně.

Dobrý ředitel zkrátka dbá i na zdánlivé detaily, které zlepšují „uživatelské“ prostředí pro rodiče. Snaží se na svoji školu dívat z pohledu rodičů – zákazníků školy.


Sledujte reakce učitelů

Jak se chovají učitelé, když s ředitelem mluví? Pokud se vám zdá, že se ho obávají, že před ním paní učitelky klopí hlavu a pohled, zpozorněte. V takovém pedagogickém sboru nejspíš neprobíhá dobrá komunikace a bez té se toho ve škole moc zlepšovat nedá. A na každé škole je třeba neustále něco zlepšovat.

Dobrý ředitel dbá na rovné a bezpečné chování k učitelům a mezi učiteli navzájem. Toho si taky všímejte. Jak spolu mluví učitelé? Otevřeně, nebo mezi nimi cítíte napětí? Je to důležité, protože jejich chování a vztahy pak přesně odezírají děti. Chcete-li jako ředitel, aby se děti chovaly slušně, musíte se především slušně chovat ke svým učitelům.


Je-li dobrý, dejte mu čas

Každá škola se mění celkem pomalu. Čas potřebuje i dobrý ředitel, který ví, kde jeho školu tlačí bota. Když je ve funkci rok dva, dejte mu ho, ten čas, nechtějte po něm dokonalost. Důležité je směřování.


Celý text si můžete přečíst ZDE.