Jak to vypadá s revizí RVP? SKAV a EDUin na toto téma uspořádaly kulatý stůl

středa 26. října 2022 · 0 komentářů

V rámci Národního pedagogického institutu (NPI ČR) se již jednotlivé pracovní skupiny pustily do revize rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP ZV), zatím ale nemají v ruce definitivní zadání.